Työ ja virka

Työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen irtisanominen

Julkaistu: 10.01.2012

Asianajaja Harri Kontturi, Joensuu, As:tsto Kontturi&Co Oy harri.kontturi@kontturi.fi

Vuokranantajan puolelta työsuhdeasunnon irtisanomisaika on yksi, kolme tai kuusi kuukautta. Työsuhdeasunnon irtisanomisaika riippuu työsuhteen kestoajasta ja päättymisperusteesta. Pitkään kestänyt palvelussuhde pidentää myös työsuhdeasunnon irtisanomisaikaa. Työsuhdeasunnon vuokrasopimus voidaan irtisanoa myös palvelussuhteen päättymisajankohtana.

Vuokranantajan irtisanoessa työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen irtisanomisaika on vuokrasuhteen kestosta riippumatta kuusi kuukautta, jos työ- tai virkasuhde, jonka perusteella työsuhdeasunto on annettu vuokralle, on kestänyt vähintään vuoden. Alle vuoden pituisten työ- ja virkasuhteiden yhteydessä irtisanomisaika on kolme kuukautta. Työsuhdeasunnon irtisanomisaika on vähintään vuoden kestäneiden palvelussuhteiden osalta kolme kuukautta ja alle vuoden kestäneiden palvelussuhteiden osalta yksi kuukausi, kun työnantaja on purkanut työsopimuksen muulla perusteella kuin työntekijän sairauden johdosta tai kun työntekijä itse on irtisanonut työsopimuksen tai irtisanomisaikaa noudattamatta purkanut työsopimuksen ilman työsopimuslain (55/2001) 8 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua syytä. Jos sovittu työ on edellyttänyt asumista määrätyssä kiinteistössä tai huoneistossa ja tämä on kirjallisesti työsopimuksessa tai vuokrasopimuksessa todettu, on irtisanomisaika vuokranantajan irtisanoessa työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen työ- tai virkasuhteen päättymisen johdosta palvelussuhteen kestoajasta riippumatta yksi kuukausi.

Koska vuokra-aika on sidottu työsuhteen kestoon, voidaan myös määräaikainen vuokrasopimus irtisanoa palvelussuhteen päättymisestä johtuen. Määräaikainen vuokrasuhde muuttuu tavalliseksi vuokrasuhteeksi, jollei työnantaja irtisano työsuhdeasunnon vuokrasopimusta kuukauden kuluessa palvelussuhteen päättymisestä. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasuhde voidaan irtisanoa myös myöhemmin työsuhteen päättymisen ajankohdasta riippumatta. Työsuhteen päättyessä vuokralainen voi sopia vuokrasuhteen siirrosta omiin nimiinsä, jolloin vuokrasuhde voi jatkua palvelussuhteen päättymisestä huolimatta.

Vuokralaisen irtisanoessa työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen työsuhteen päättymisen vuoksi, irtisanomisaika on 14 vuorokautta tai vuokrasuhde voi päättyä samaan aikaan kuin työsuhdekin. Vuokralainen voi irtisanoa normaalioloissa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen noudattaen yhden kuukauden irtisanomisaikaa.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Varoitus työsuhteessa

Työntekijä voi saada varoituksen laiminlyödessään tai rikkoessaan työsuhteesta johtuvia velvollisuuksia. Varoituksen tarkoituksena on antaa työntekijälle mahdollisuus korjata menettelynsä kiinnittämällä siihen huomiota. Työsopimuslaki edellyttää, että työnantaja antaa työntekijälle moitittavasta menettelystä varoituksen ennen irtisanomista. Jos kyse on vakavasta työsuhteeseen liittyvästä rikkomuksesta, irtisanominen voidaan tehdä ilman varoitustakin.

Lue artikkeli

Artikkelit

Joustotyöaika

Vuoden 2020 alussa voimaan tullut työaikalaki toi mukanaan uudenlaisen työaikamuodon: joustotyöajan. Työantaja ja työntekijä voivat työehtosopimuksen säännöllisen työajan pituutta ja sijoittamista koskevista määräyksistä poiketen sopia joustotyöaikaa koskevasta työaikaehdosta, jonka mukaan vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää.

Lue artikkeli

Artikkelit

Whistleblower direktiivi

Vuonna 2019 EU hyväksyi ns. Whistleblower-direktiivin. Direktiivin tarkoituksena on luoda tehokkaat kanavat EU-oikeuden rikkomuksista ilmoittamiselle, suojata ilmiantajaa ilmiannettavan organisaation vastatoimilta ja kouluttaa julkisia toimijoita ilmiantotapausten käsittelyssä. Direktiivin velvoittaa organisaatiot luomaan tehokkaat sisäiset kanavat ilmiantamiselle.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.