Työ ja virka

Artikkelit - Työ ja virka

Mikä on työsopimuksen keskeinen sisältö?

Työsopimuksessa työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Mitä työnantajan yleisvelvoite tarkoittaa?

Työnantajan yleisvelvoitteella tarkoitetaan sitä, että työnantajan on kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Täytyykö työnantajan järjestää terveystarkastus nuorelle työntekijälle?

Ennen työsuhteen alkamista tai kuukauden kuluessa sen alkamisesta on nuorelle työntekijälle toimitettava terveystarkastus työnantajan kustannuksella.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Saako nuori työntekijä tehdä yötöitä?

Lähtökohtaisesti nuorella työntekijällä ei saa teettää yötöitä. Yötyöksi määritellään laissa työ, jota tehdään kello 23:n ja 6:n välisenä aikana.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Miten nuoren työntekijän työturvallisuus taataan?

Työnantajan on huolehdittava siitä, ettei työ ole nuoren työntekijän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle vahingoksi ja ettei se vaadi suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin hänen ikäänsä ja voimiinsa nähden on kohtuullista.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Voiko nuori työntekijä tehdä yli- tai hätätöitä?

Viisitoista vuotta täyttänyttä henkilöä saa hänen suostumuksellaan pitää vuorokautisen säännöllisen työajan tai muun säännöllisen työajan lisäksi tehtävässä ylityössä enintään 80 tuntia kalenterivuodessa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Kuinka nuoren työntekijän päivittäinen lepoaika työstä määräytyy?

Viisitoista vuotta täyttäneelle henkilölle on annettava vähintään 12 tuntia kestävä keskeytymätön lepoaika vuorokaudessa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Onko nuorella työntekijällä mahdollista teettää pitkää päivää? Entä oppisopimustyöntekijällä?

Viisitoista vuotta täyttäneen henkilön säännöllinen työaika saa olla enintään yhtä pitkä kuin 18 vuotta täyttäneiden työntekijöiden säännöllinen työaika samassa työssä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Voiko alle 15-vuotiaan nuoren ottaa töihin?

Työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja joka on suorittanut oppivelvollisuutensa.

Lue artikkeli