Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Jos velallisen varat eivät riitä kaikkien velkojen maksamiseen, mikä on velkojien maksunsaantijärjestys?

Julkaistu 29.11.2011

Jos pakkotäytäntöönpanossa jaettavat varat eivät riitä kaikkien saatavien maksamiseen, on velkojilla pääsääntöisesti yhtäläinen oikeus saada maksu näistä varoista saataviensa suuruuden mukaisessa suhteessa. Kuitenkin jos velkojalla on esimerkiksi pantti- tai pidätysoikeus konkurssipesään kuuluvaan omaisuuteen, on tällainen velkoja oikeutettu maksuun ennen muita velkojia. Myös esimerkiksi elatusapusaatava maksetaan ennen muita, tavallisia velkoja. Sama koskee yrityssaneerauksen alaisia saatavia.

Viimeiseksi suoritetaan mm. etuoikeudeton korko ja maksuviivästyksen seuraamus, tietyt lainvastaisen menettelyn vuoksi tuomitut tai määrätyt julkisoikeudelliset maksuseuraamukset sekä lahjanlupauslakiin perustuva saatava.