Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Kuinka konkurssipesän hallinto järjestetään?

Julkaistu 21.1.2011

Konkurssin tarkoituksen toteuttamiseksi velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa velkojien määräysvaltaan. Velallisen omaisuuden hoitamista ja myymistä sekä muuta konkurssipesän hallintoa varten tuomioistuin määrää pesänhoitajan. Pesänhoitajia voidaan määrätä useampia kuin yksi, jos se on tarpeen tehtävän laajuuden tai muun syyn vuoksi. Hallinto voidaan jakaa pesänhoitajien kesken tuomioistuimen määräämällä tavalla. Pesänhoitajana toimii lähes aina yksityinen lakimies tai asianajaja. Pesänhoitajien toimintaa valvoo konkurssiasiamies.

Ylintä päätösvaltaa konkurssihallinnossa käyttävät velkojat. Päätösvaltaa käytetään velkojainkokouksissa, joissa äänestetään tärkeimmistä konkurssiin liittyvistä kysymyksistä. Velkojien äänimäärä jakautuu siten, että mitä suurempi saatava velkojalla on, sitä suurempi äänimäärä hänellä on.