Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Kuinka varojen tilittäminen velkojille tapahtuu?

Julkaistu 1.3.2011

Tilityksellä tarkoitetaan varojen maksamista velkojille. Jos ulosottoperuste ei ole lainvoimainen, kertyneet varat saadaan pääsääntöisesti tilittää vain vakuutta vastaan. Jollei varat nostanut velkoja palauta saamiaan varoja sen jälkeen, kun varojen jako tai tilitys on lainvoimaisella ratkaisulla muutettu tai kumottu, varat saadaan periä velkojalta tai vakuudesta.

Ilman vakuutta nostetut varat lähetetään velkojan ilmoittamaan osoitteeseen tai hänen ilmoittamaansa rahalaitokseen. Jos näitä ei ole tiedossa tai jos vakuus täytyy asettaa, varat voi noutaa ulosottomieheltä.