Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Mitä omaisuutta konkurssipesään kuuluu?

Julkaistu 21.1.2011

Konkurssipesään kuuluu tietyin poikkeuksin omaisuus, joka velallisella on konkurssin alkaessa ja jonka velallinen saa ennen konkurssin päättymistä. Luonnollisen henkilön konkurssipesään ei kuitenkaan kuulu hänen konkurssin alkamisen jälkeen saamansa omaisuus tai ansaitsemansa tulo.

Konkurssipesään kuuluu myös omaisuus, joka takaisinsaannilla tai muulla perusteella saadaan pesään takaisin.

Omaisuus, joka tulee konkurssipesään kuuluvan omaisuuden sijaan, sekä omaisuudesta saatava tuotto kuuluvat konkurssipesään. Myös velallisen liike- tai ammattitoiminnan kirjanpitoaineisto kuuluu konkurssipesään.

Omaisuus, jota ei voida ulosmitata, ei sen sijaan tietyin poikkeuksin kuulu konkurssipesään. Myöskään velallisen hallinnassa oleva sivullisen omaisuus, joka voidaan erottaa velallisen omaisuudesta, ei kuulu konkurssipesään. Sama koskee omaisuutta, johon sen omistajalla on omistuksenpidätys tai takaisinotto-oikeus.