Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Oikeudenkäyntiavustajalla tulee olla lupa

Julkaistu 3.12.2012

Asianosainen voi käyttää siviiliprosessissa oikeudenkäyntiavustajaa oikeudenkäynnissä tukenaan ollessaan myös itse läsnä istunnossa. Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista sääntelee sitä, kuka saa toimia oikeudenkäyntiavustajana.

Asianajajat ja julkiset oikeudenkäyntiavustajat eivät tarvitse lupaa oikeudenkäyntiavustajana toimimiseen. Asianajajaliiton jäseneksi pääsevältä vaaditaan enemmän, kuin mitä toimilupa edellyttää.

Sen sijaan toimiluvan tarvitsevat lakimiehet. Kelpoisuusvaatimuksina ovat Suomessa suoritettu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto tai Suomessa tunnustettu oikeustieteen tutkinto, riittävä perehtyneisyys avustajan tehtäviin, rehellisyys ja se, ettei ole ilmeisen sopimaton avustajan tehtäviin sekä se, ettei ole konkurssissa tai omaa toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.

Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat (asianajajat ja julkiset oikeusavustajat eivät ole luettelossa) löytyvät täältä.

Ammattimaisesti oikeudenkäyntiavustajana toimivalta edellytetään voimassaolevaa vastuuvakuutusta.