Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Onko perinnöstä mahdollista luopua, vaikka olisi konkurssissa tai ulosoton kohteena?

Julkaistu 21.1.2011

Jos velallinen perittävän kuoleman jälkeen mutta ennen konkurssin alkamista on luopunut tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon perittävän kuolemasta ja oikeudestaan perintöön tai testamenttiin, luopuu oikeudestaan, hänen oikeutensa perintöön tai testamenttiin ei kuulu konkurssipesään. Näin ollen myös konkurssin alkamisen jälkeen on mahdollista luopua perinnöstä.

Velallisen oikeutta perintöön tai testamenttiin ei saa ulosmitata, jos velallinen osoittaa, että hän on perittävän eläessä luopunut oikeudestaan perintöön perintökaaren säännösten mukaisesti, perittävän kuoleman jälkeen antanut kirjallisen luopumisilmoituksen tiedoksi kuolinpesälle laissa säädetyllä tavalla tai perittävän kuoleman jälkeen jättänyt luopumisilmoituksen kotipaikkansa maistraattiin tallettamista varten.

Sen jälkeen kun ulosmittauspäätös on tehty, velallinen ei sen sijaan voi ulosmittauksen hakijaa sitovasti luopua oikeudestaan perintöön.