Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Perintöveroon sukupolvenvaihdoksessa tehtävä huojennus – ennakkoratkaisun hakeminen verovirastolta

Julkaistu 23.1.2012

Asianajaja Antti Kejo, Kajaani, Asianajotoimisto Antti Kejo Ky, aatsto@anttikejo.fi

Kuolinpesän osakas, testamentilla jonkin tietyn perinnön osan saava tai eloonjäänyt puoliso voi kirjallisella hakemuksella pyytää verovirastolta perintöveroa koskevan ennakkoratkaisun perinnönjättäjän kuoleman jälkeen. Toimivaltainen verovirasto on se, jonka alueella perinnönjättäjä kuollessaan vakituisesti asui.

Hakemuksen tulee sisältää yksilöitynä asia, josta ennakkoratkaisua haetaan sekä tilannetta selventävä asiakirja, sukupolvenvaihdokseen yrityksessä liittyen esim. yrityksen tilinpäätös. Verottaja mahdollisesti pyytää lisää selvitystä, mikäli se on tarpeen ennen ennakkopäätöksen tekemistä.

Verovirasto käsittelee hakemuksen kiireellisesti, käytännössä korkeintaan noin 2-3 kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Verovirasto ilmoittaa ennakkoratkaisussaan sen, onko veroa ylipäänsä maksettava, minkä luokan mukaan veroa maksetaan, veron määrän sekä päätöksensä perustelut. Päätöksessä selvitetään myös omaisuuden arvostaminen, siihen mahdollisesti tehtävät vähennykset. Kun tapauksessa on kysytty sukupolvenvaihdokseen liittyvän huojennuksen mahdollisuudesta, ilmoittaa verovirasto päätöksessään, mikäli huojennussäännös soveltuu tapaukseen.

Veroviraston antama ennakkoratkaisu maksaa 222 euroa. Jos jostain syystä asia jää tutkimatta on käsittelymaksu 55 euroa.

Veroviraston verovelvolliselle antama ennakkoratkaisu sitoo virasto lainvoimaisena päätöksenä, mikäli verovelvollinen sitä vaatii. Ennakkoratkaisu saavuttaa sitovuutensa, kun veroasiamies ei hae siihen muutosta 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Verovelvollisella on puolestaan valitusoikeus päätökseen 30 päivän sisällä siitä, kun tämä on saanut päätöksen tiedokseen.

Lähimmän sinua palvelevan OpusLex -toimiston yhteystiedot löydät täältä.