Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Täytyykö velallisen maksaa velkansa konkurssin jälkeen

Julkaistu 29.11.2011

Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus käytetään konkurssisaatavien maksuun. Konkurssin tarkoituksen toteuttamiseksi velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa velkojien määräysvaltaan. Velallisen omaisuuden hoitamista ja myymistä sekä muuta konkurssipesän hallintoa varten määrää tuomioistuin pesänhoitajan. Konkurssin alettua velallinen menettää oikeuden määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudestaan.

Konkurssin alkaminen ei vapauta velallista velvollisuudestaan maksaa velkojansa. Sellaista velalliselta olevaa saatavaa, jota koskeva velallisen sitoumus tai muu oikeusperuste on syntynyt ennen konkurssin alkamista, kutsutaan konkurssisaatavaksi. Konkurssisaataville maksetaan suoritus jako-osuuksien mukaan, jos konkurssipesässä oleva varallisuus siihen riittää. Yleensä konkurssi raukeaa konkurssipesän varojen puutteeseen, jolloin konkurssimenettelyä ei voida viedä täysimääräisenä läpi. Vaikka konkurssimenettely toteutettaisiinkin täysimääräisenä, velkojille tulevat jako-osuuksien mukaiset suoritukset jäävät yleensä murto-osaan koko saatavasta.

Velallisen velkavastuu jatkuu konkurssin jälkeenkin, sillä velallinen ei vapaudu vastaamasta niistä konkurssisaatavista, joille ei konkurssissa kerry täyttä suoritusta. Näin ollen mikäli konkurssipesään ilmaantuu myöhemmin uusia varoja, maksetaan niistä velkojille suoritus jako-osuuksien mukaisessa suhteessa.