Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Yrityssalaisuuden rikkomisen rangaistavuus

Julkaistu 21.1.2012

Asianajaja Jorma Töyri, Lappeenranta, As:tsto Jorma Töyri Oy, jorma.toyri@aatsto.inte.fi

Toiselle kuuluvan yrityssalaisuuden rikkominen on rangaistavaa yrityssalaisuuden rikkomisena, kun tieto on saatu toisen palveluksessa olemisen aikana, toimiessa yhteisön tai säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana, tilintarkastajana tai selvitysmiehenä tai niihin rinnastettavassa tehtävässä, suorittaessaan tehtävää toisen puolesta tai muuten luottamuksellisessa liikesuhteessa tai yrityksen saneerausmenettelyn yhteydessä. Yrityssalaisuuden rikkomisella tarkoitetaan toiselle kuuluvan yrityssalaisuuden oikeudetonta ilmaisemista tai käyttämistä. Rangaistavuus edellyttää, että teolla pyritään hankkimaan taloudellista hyötyä tai vahingoittamaan toista ilmaisemisella tieto. Rangaistavuus ei kuitenkaan koske tekoa, joka on tehty kahden vuoden kuluttua palvelusajan päättymisestä.

Yrityssalaisuuden ilmaisemisen ohella myös yrityssalaisuuden väärinkäyttö on rangaistava teko. Yrityssalaisuuden väärinkäytöllä tarkoitetaan rangaistavaksi säädetyllä teolla (ks. edellä) hankitun tiedon oikeudetonta hyödyntämistä elinkeinotoiminnassa tai tiedon ilmaisemista taloudellisen hyödyn hankkimiseksi.

Yrityssalaisuuden oikeudeton hankkiminen täyttää yritysvakoilun tunnusmerkistön, jos tieto hankitaan tunkeutumalla ulkopuolisilta suljettuun paikkaan tai tietojärjestelmään, esim. yrityksen tietokoneelle tai käyttämällä tietojen hankkimiseen teknisiä apuvälineitä. Vakoiluksi lasketaan myös asiakirjojen tai muiden tallenteiden oikeudeton hankkiminen ja kopioiminen ja esim. kun työntekijällä ei ole oikeutta saada kyseisiä tietoja.

Yrityssalaisuuden rikkomisesta, yrityssalaisuuden väärinkäytöstä ja yritysvakoilusta on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Myös yritys on rangaistava teko. Yrityssalaisuuden rikkomisen yrityksestä voitaisiin tuomita esimerkiksi silloin, kun palvelussuhdetta lopettamassa oleva työntekijä on kerännyt haltuunsa yrityssalaisuuksia koskevaa materiaalia ja tarjonnut tietoja tulevalle työnantajalle. Rangaistavuus ei edellytä sitä, että tarjous olisi ehditty hyväksyä ja yrityssalaisuus olisi jo paljastunut.

Lue myös artikkelikirjastomme artikkeli ” Liike- ja ammattisalaisuus (yrityssalaisuus) ja sen ilmaisemiskielto”

Lähimmän sinua palvelevan OpusLex -toimiston yhteystiedot löydät täältä.f