Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Yrityssaneeraus – mistä on kyse?

Julkaistu 21.1.2012

Laki yrityksen saneerauksesta (25.1.1993/47) tuli voimaan 8.2.1993. Yrityssaneeraus on pääpiirteissään seuraavan sisältöinen.

SANEERAUSMENETTELY

Tuomioistuin määrää aloitettavaksi.

Hakea voivat yritys itse tai yrityksen velkoja.

Edellytyksinä yrityksen taloudelliset vaikeudet (maksukyvyttömyys tai sen uhka) ja toisaalta, että yrityksen liiketoiminta voidaan tervehdyttää liiketaloudellisesti kannattavaksi.

Tavoitteena on velkojien kannalta konkurssia paremman taloudellisen lopputuloksen aikaansaaminen.

SANEERAUSMENETTELYVAIHE

Yrityksen toiminta jatkuu.

Menettelyyn määrätään velkojien tai velallisen esityksestä selvittäjä, joka valvoo toimintaa.

Ennen menettelyn vireillepanohetkeä syntyneet velat joutuvat pääsääntöisesti määräaikaiseen maksu- ja perintäkieltoon saneerausohjelman laatimista varten.

SANEERAUSOHJELMA

Selvittäjä laatii ohjelmaehdotuksen, jota yritys ja velkojat voivat kommentoida.

Ohjelmassa on muiden liiketoimintaa tehostavien toimenpiteiden lisäksi velkajärjestelyt, joilla voidaan leikata velkojen pääomaa, pidentää takaisinmaksuaikoja, muuttaa korkoehtoja ym.

Ohjelman vahvistaa tuomioistuin. Ohjelman vahvistamisesta yleensä äänestetään.

OHJELMAN TOTEUTUSVAIHE

Ohjelman tultua vahvistetuksi toteuttamisen seurantaa varten tuomioistuin asettaa valvojan.

Valvoja seuraa yrityksen toimintaa ja ohjelman toteutumista sekä raportoi havainnoistaan velkojille määräajoin.

Ohjelman päätyttyä valvoja antaa loppuraportin velkojille ja tuomioistuimelle.

TÄRKEITÄ YKSITYISKOHTIA SANEERAUKSESSA

Velkajärjestelyt eivät vaikuta takaajan tai ulkopuolisen pantinantajan vastuuseen velkojaan nähden.

Lähimmän sinua palvelevan OpusLex -toimiston yhteystiedot löydät täältä.

- See more at: http://opuslex.fi/yrityssaneeraus-mista-on-kyse/#sthash.dlpfxEXZ.dpuf