Yritystoiminta

Artikkelit - Yritystoiminta

Takaisinsaanti konkurssipesään - velan maksun takaisinsaanti

Konkurssiin asetetun velallisen tekemiä oikeustoimia voidaan tietyin edellytyksin peräyttää konkurssia edeltävältä ajalta. Tätä prosessia säätelee laki takaisinsaannista konkurssipesään.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Yrityssaneeraus - saneerausohjelman laatiminen

Yrityssaneeraus on toimenpide, jonka tarkoituksena on taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen jatkamiskelpoisen toiminnan tervehdyttäminen sekä tätä varten tarvittavien velkajärjestelyjen mahdollistaminen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Yrityssaneeraus ja sen hakeminen

Yrityssaneeraus on toimenpide, jonka tarkoituksena on taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen jatkamiskelpoisen toiminnan tervehdyttäminen sekä tätä varten tarvittavien velkajärjestelyjen mahdollistaminen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Takaisinsaanti konkurssipesään ja yleinen takaisinsaantiperuste

Konkurssiin asetetun velallisen tekemiä oikeustoimia voidaan tietyin edellytyksin peräyttää konkurssia edeltävältä ajalta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Mitä tarkoittaa konkurssi ja kuka voidaan asettaa konkurssiin?

Konkurssi on maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus käytetään konkurssisaatavien maksuun.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Konkurssilain maksukyvyttömyysolettamat ja niiden väliaikainen muutos

Vuoden 2020 koronapandemia on luonut terveydellisen kriisin lisäksi taloudellisen kriisin.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Osakeyhtiön jakautuminen

Yksi osakeyhtiölain (OYL, 634/2006) yritysjärjestelyiden muodoista on jakautuminen, josta säädetään lain 17 luvussa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Pikkupatentti pähkinänkuoressa: hyödyllisyysmallioikeus keksinnön suojausvaihtoehtona

Hyödyllisyysmalli on patentin tavoin yksinoikeus käyttää keksintöä ammattimaisesti.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Yksipuolinen tuomio – seuraus prosessuaalisten velvoitteiden laiminlyömisestä

Sellaisissa siviiliprosessuaalisissa asioissa, joissa sovinto on sallittu (dispositiivinen riita-asia), voi tuomioistuin antaa tietyissä tilanteissa yksipuolisen tuomion (YPT).

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Konkurssivelallisen itsekriminointisuoja

Konkurssivelalliselle on asetettu konkurssilaissa (KonkL) myötävaikutus- ja tietojenantovelvollisuus, joka konkretisoituu, kun käräjäoikeus on asettaa yhtiön konkurssiin ja määrää pesänhoitajan selvittämään konkurssipesää.

Lue artikkeli