Yritystoiminta

Artikkelit - Yritystoiminta

Omistuksenpidätys konkurssissa

Tavara kuuluu myyjälle, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu – vai kuuluuko? Konkurssin kohdattua yritystä törmää pesänhoitaja usein tilanteeseen, jossa tukkumyyjä tai tavarantoimittaja on hakenut tuotteensa tai tavaransa pois konkurssia kohdanneesta yrityksestä joitakin päiviä tai viikkoja ennen konkurssia.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Työsopimus vai ei?

Milloin on kysymyksessä työsopimus ja milloin työtä tehdään esimerkiksi itsenäisenä yrittäjänä? Vastaus on työsopimuslaissa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Työsuhde ja yhteistyökumppanuus

Arvioitaessa henkilöyrittäjän ja työsuhteen välistä rajaa keskeisiä kysymyksiä ovat perinteisesti olleet toiminnan itsenäisyys ja vapaus sekä kyseisen henkilön taloudellinen sitoutuminen toimintaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Tilaajavastuu

Harmaata taloutta ja epätervettä kilpailua on koetettu suitsia erilaisin toimin viime vuosina. Jos osa yrityksistä hankkii itselleen kilpailuetua esimerkiksi lakisääteisiä työnantajavelvoitteitaan laiminlyömällä, rehellisesti toimivat yritykset eivät pysty kilpailemaan sääntöjä rikkovien yritysten kanssa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Sukupolvenvaihdoksessa perintöveroon tehtävän huojennuksen vaatiminen

Kun kuolinpesän osakas, testamentilla jonkin tietyn omaisuuden osan perinyt tai eloonjäänyt puoliso on verotoimistolta hakenut ennakkoratkaisua koskien maksettavaa perintöveroa noudatetaan kyseistä ennakkoratkaisua, mikäli verovelvollinen tätä vaatii.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Perintöveroon sukupolvenvaihdoksessa tehtävän huojennuksen edellytykset

Perintöverotaakan helpottamiseksi on säädetty perintöveron huojennuksesta tilanteissa, joissa on kyse sukupolvenvaihdoksesta maatilan tai yrityksen kohdalla.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Perintöveroon sukupolvenvaihdoksessa tehtävä huojennus – ennakkoratkaisun hakeminen verovirastolta

Kuolinpesän osakas, testamentilla jonkin tietyn perinnön osan saava tai eloonjäänyt puoliso voi kirjallisella hakemuksella pyytää verovirastolta perintöveroa koskevan ennakkoratkaisun perinnönjättäjän kuoleman jälkeen. Toimivaltainen verovirasto on se, jonka alueella perinnönjättäjä kuollessaan vakituisesti asui.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Tekijänoikeus ja Internet

Viime aikoina on käyty kiivastakin keskustelua Internetin vaikutuksista tekijänoikeuskysymyksiin. Keskustelu liittyy Internetin räjähdysmäiseen kasvuun sekä vireillä olevaan hankkeeseen antaa EU-direktiivi tekijänoikeuksista.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Yrityssaneeraus – mistä on kyse?

Laki yrityksen saneerauksesta (25.1.1993/47) tuli voimaan 8.2.1993. Yrityssaneeraus on pääpiirteissään seuraavan sisältöinen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Yrityssaneerausmenettelyn esteet

Hakemuksen vireille tulo ei johda suoraan saneerausmenettelyn aloittamiseen. Saneerausmenettelyn YrSanL:n 6.1 §:n vaihtoehtoisten edellytysten lisäksi tuomioistuimen on tutkittava viran puolesta kaikki ratkaisuaineistosta ilmenevät mahdolliset estevaikutukset.

Lue artikkeli