Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Asianajotoimisto Ristikangas & Koskinen Oy

Kalevankatu 11-13
PL 105, 60100 Seinäjoki

Puh. 06 421 9200

Fax 06 414 4610

www.ristikangas.fi