Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Vierailevat asiantuntija kirjoittavat ajankohtaisista aiheista

Yrityksen jatkajan valinta kuoleman jälkeen

Julkaistu 5.12.2016

Yrittäjä ja testamentti

Testamentti on yksi merkittävimmistä yrittäjän elämän aikana tehtävistä oikeustoimista. Yrittäjän testamentilla on usein kaksi keskeistä tehtävää, toisaalta turvata jäljelle jäävän puolison toimeentulo ja rauhoittaa lesken elämänpiiri, toisaalta myös päättää siitä mitä yrittäjän liiketoiminnalle yrittäjän poismenon jälkeen tehdään. Tyypillisesti yrittäjä hakee lapsistaan tai läheisistään jatkajaa.

Monista syistä sukupolvenvaihdos yrittäjän eläessä voi jäädä kesken tai tekemättä. Jatkajan valintaan voidaan ottaa kantaa testamentissa. Mikäli asiaa ei ratkaista testamentissa, perilliset ratkaisevat asian omalla tavallaan yrittäjän poismenon jälkeen. Perillistenkään kannalta ratkaisu ei ole helppo, koska perillisten keskinäiset intressit ovat yleensä erisuuntaiset, eikä asiasta välttämättä haluta edes puhua, saati jatkajaa aktiivisesti valita. Voi kestää jopa useita vuosia ennen kuin perilliset olosuhteiden pakottamina alkavat ensimmäistä kertaa puhua koko asiasta. Siksi yrittäjän testamentissa on syytä ottaa kantaa siihen, kuka tai ketkä yritystoimintaa jatkavat yrittäjän poismenon jälkeen.

 

Jatkajan valinta

Yrittäjä toivoo, että jatkaja sitoutuisi yritykseen, ja omaisi ne edellytykset joita yrittäjältä tarvitaan. Tätä ei välttämättä testamentintekohetkellä tiedetä. Jos varmuus myöhemmin löytyy, voidaan testamenttia toki täsmentää ja osoittaa suoraan jatkaja.

Testamentissa ei voi pääsääntöisesti siirtää muille henkilöille kelpoisuutta antaa omaa jäämistöään koskevia määräyksiä. Tämä kielto ei ole ihan yksiselitteinen, koska testamentin täytäntöönpanoon liittyvät ratkaisut on tämän kiellon estämättä olleet mahdollisia. Tämä johtuu juuri siitä, että testamentin oikeusvaikutukset ulottuvat aikaan jonka olosuhteista testamentintekijällä ei voi olla tietoa. Tämä voi koskea esimerkiksi testamentinsaajan valintaa, ja myös testamentattavan omaisuuden määrittämistä. Testamentinsaajan valinta on mahdollista tehdä testamentissa siten, että testamentti rajaa selvästi ne seikat, joiden perusteella valinta tehdään.

Näin esimerkiksi testamentin täytäntöönpanijalle voidaan sälyttää jatkajan valitseminen. Testamentissa on määrättävä se potentiaalisten saajien piiri jota testamenttimääräys koskee. Testamentintekijän on syytä myös selkeästi todeta, missä ajassa valinta testamentinsaajasta on tehtävä. Tässä merkitystä voi olla esimerkiksi sillä, miten kauan asiaa voi pitkittää ilman että yrityksen toiminta vaarantuu. Keskeistä on, että testamentintekijä selkeästi toteaa testamentissaan ne tekijät, joiden perusteella yrityksen jatkaja valitaan.

 

Asianajaja Jyrki Piiparinen

Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy