Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja sen muutoksista

31.12.2014

Uusi yhdenvertaisuuslaki astuu voimaan 1.1.2015

Voimaan astuvalla uudella yhdenvertaisuuslailla edistetään yhdenvertaisuutta ja ehkäistään syrjintää. Lakia sovelletaan julkiseen ja yksityiseen toimintaan, muttei yksityiselämään, perhe-elämään ja uskonnonharjoitukseen. Siten se soveltuu esimerkiksi työantajiin ja koulutuksen järjestäjiin. Samalla tasa-arvolakiin, joka sääntelee sukupuolisyrjinnän kieltoa, tulee joitakin muutoksia koskien esimerkiksi lisättyä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kieltoa.

20.12.2014

Korkein oikeus määräsi huoltajuuskiistan hävinnen vanhemman maksamaan voittaneen oikeudenkäyntikulut

Tapauksessa vanhemmat olivat riidelleet lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta. Hävinnyt vanhempi oli käräjäoikeudessa vaatinut yksinhuoltoa ja toiselle vanhemmalle tiedonsaantioikeutta lasten asioista. Vaatimusten perusteina olivat muun muassa vanhempien riidat ja toisen vanhemman lapsiin kohdistunut huono kohtelu. Toinen vanhemmista vastusti vaatimuksia. Käräjäoikeus hylkäsi vaatimukset yksinhuollosta perusteettomana ja oikeutti lapset tapaamaan myös toista vanhempaansa. Käräjäoikeus määräsi asianosaiset maksamaan omat oikeudenkäyntikulunsa.

20.11.2014

Korvausten saaminen kartelleista aiheutuneista vahingoista helpottuu

Kilpailunrajoituksista kuten kartelleista kärsineiden mahdollisuudet korvauksiin paranevat uuden direktiivin myötä, jonka Euroopan parlamentti ja EU-maat ovat hyväksyneet. Korvauksia voivat saada kilpailunrajoitusten vuoksi ylihintaa maksaneet asiakkaat. Hinnannousu on voinut olla kartellien kohdalla jopa 25 prosenttia.

31.10.2014

Turvapaikkamenettelyä harmonisoidaan Euroopan unionissa – Suomeen lakimuutoksia

Ulkomaalaislakiin ehdotetaan muutoksia turvapaikkamenettelyiden yhtenäistämiseksi EU-maissa. Muutokset perustuvat EU:ssa annettuun menettelydirektiiviin, jolla harmonisoidaan kansainvälisen suojelun myöntämistä ja poistamista koskevia menettelyjä.

17.10.2014

Hovioikeuden olisi pitänyt toimittaa pääkäsittely rikosasiassa

Korkein oikeus on ottanut kantaa pääkäsittelyn tarpeellisuuteen rikosasian käsittelyssä hovioikeudessa. Pääkäsittelyssä otetaan vastaan suullinen todistelu. Tapauksessa henkilö oli tuomittu käräjäoikeudessa törkeästä pahoinpitelystä ja seitsemästä muusta rikoksesta yhteiseen 1 vuoden 2 kuukauden vankeusrangaistukseen. Tuomittu oli valittanut hovioikeuteen ja vaatinut pääkäsittelyä näytön uudelleen arvioimiseksi ja syytteen hylkäämistä tai rangaistuksen alentamista. Hovioikeus ei kuitenkaan toimittanut pääkäsittelyä ja korotti rangaistusta syyttäjän vaatimuksesta 2 vuoteen vankeutta.

30.9.2014

Säätiölainsäädäntöön ehdotetaan muutoksia – lähipiirin edut syyniin ja toiminta avoimemmaksi

Tuoreessa hallituksen esityksessä esitetään säätiöiden perustamisen ja toiminnan helpottamista. Tarkoitus on säätää uusi laki nykyisen yli 80 vuotta vanhan säätiölain tilalle. Uuden lain myötä säätiön rekisteröiminen tulisi yksinkertaisemmaksi. Sen perustamiseksi olisi oltava 50 000 euron vähimmäispääoma ja viranomaisten ei tarvitsisi enää harkita, onko pääoma riittävä. Perustaminen vaatisi myös toimintasuunnitelman, talousarvion ja rahoitussuunnitelman kolmen vuoden ajaksi.

17.9.2014

Patenttihakemuksen käsittely kesti 5 vuotta – oikeuskansleri ärähti

Oikeuskansleri on ottanut kantaa patenttihakemuksen käsittelyn viipymiseen. Tapauksessa oikeuskanslerille oli kanneltu Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnasta, kun henkilö oli joutunut hakemaan patenttia kolme kertaa ja hakemuksista viimeisin oli hyväksytty toukokuussa 2012. Patentin hyväksymiseen johtanut menettely oli kestänyt jopa viisi vuotta ja kolme viikkoa.

31.8.2014

Syyskuun alusta seksuaalinen ahdistelu rikokseksi ja muita seksuaalirikoksia koskevia muutoksia voimaan

Raiskausrikosten rangaistukset tiukentuvat syyskuusta alkaen.

15.8.2014

Alkuvuonna konkurssien määrä väheni, mutta yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lisääntyivät

Konkurssien määrä väheni kuluvan vuoden ensimmäisellä puolikkaalla 4,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Niiden koskettamien työntekijöiden määrä väheni vajaalla 1000 työntekijällä. Konkurssien määrä on kasvussa kaupan päätoimialalla sekä teollisuus- ja kaivostoiminnassa, mutta vähentymässä muun muassa majoitus- ja ravitsemustoiminnan, rakentamisen sekä maa-, metsä- ja kalatalouden aloilla. Tilastokeskuksen tilastoissa on huomioitu konkurssiin haetut yritykset, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt.

31.7.2014

Elokuusta alkaen neljä uutta ainetta määritellään huumausaineiksi

Suomen kansalliseen huumausaineiden luetteloon kuuluvien aineiden joukkoon nousee elokuussa neljä uutta ainetta. Huumausainelaki sallii uusien terveydelle vaarallisten aineiden määrittelyn huumausaineiksi joustavasti kansallisella tasolla. Päätöksiä määrittelyistä ei tarvitse enää tehdä YK:n tai EU:n tasolla kuten kesäkuuhun 2011 asti oli. Huumevalvonta on parantunut kansallisen määrittelyn mahdollistamisen jälkeen.