Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja sen muutoksista

5.10.2015

KKO on arvioinut määräaikaisen työsopimuksen perusteita

Korkein oikeus on kahdessa tuoreessa ratkaisussaan (KKO 2015:64 ja 2015:65) ottanut kantaa määräaikaisten työsopimusten ketjuttamiseen ja niiden solmimisen perusteisiin. Tässä uutisessa on esitelty KKO:n esittämiä linjanvetoja siitä minkälaiset seikat puoltavat sitä, että määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen on tai ei ole perusteita.

23.9.2015

Lomautuksen yhtäjaksoisuus

Korkein oikeus arvioi milloin lomautus on yhtäjaksoinen, jos osa lomautuksesta on ollut osa-aikaista

10.9.2015

Olennainen laatuvirhe kiinteistökaupassa

Korkein oikeus arvioi laatuvirheen olennaisuutta ennakkopäätöksessä 2015:58

8.3.2015

Kuluttaja-asiamiehelle halutaan tehokkaampia valvontakeinoja

Myös aluehallintovirastoille toimivaltaa valvoa markkinointia

28.2.2015

Poliisi käytti aiempaa vähemmän salaisia tiedonhankintakeinoja viime vuonna

Sisäministeriön tuoreen kertomuksen mukaan poliisin käyttämien salaisten tiedonhankintakeinojen määrä viime vuonna laski huomattavasti vuoteen 2013 verrattuna. Telekuuntelu ja televalvonta aloitettiin useimmiten huumausainerikoksen perusteella ja muita syitä olivat esimerkiksi väkivalta- ja omaisuusrikokset.

24.2.2015

Hovioikeus ei olisi saanut jättää rikosasiaa sillensä vastaajan poissaolon vuoksi

Korkein oikeus on ottanut kantaa tapaukseen, jossa hovioikeus oli oikeudenkäymiskaaren nojalla jättänyt sillensä rikostuomion valitusta koskeneen asian, koska vastaaja ei ollut henkilökohtaisesti saapunut sen käsittelyyn. Syytteiden hylkäämistä vaatinut vastaaja oli kutsuttu henkilökohtaisesti käsittelyyn sillä uhalla, että asia jätettäisiin muutoin sillensä. Koska vastaajan puolustaja oli kuitenkin saapunut käsittelyyn, ei hovioikeus olisi saanut jättää asiaa sillensä.

31.1.2015

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa maksullisuuden lisäämistä oikeuskäsittelyihin

Oikeusministeriön työryhmä on valmistellut ehdotuksen, jossa tuomioistuinmaksuja kuten avioerohakemusten hakemusmaksuja kohotettaisiin lähemmäksi käsittelykustannuksia ja maksullisuutta lisättäisiin uusiin asiaryhmiin. Ehdotuksen myötä valtaosa tuomioistuinasioinnista olisi jatkossa maksullista. Maksullisuuden piiriin tulisivat valitukset koskien esimerkiksi verotusta ja pysäköintivirhemaksuja.

27.1.2015

Syyttäjälaitoksen työmäärä kasvussa

Valtakunnansyyttäjänvirasto tiedotti, että viime vuonna syyttäjänvirastoihin saapui yli 84 000 asiaa. Kasvua asiamäärässä vuoteen 2013 verrattuna oli noin 700 asian verran.