Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja sen muutoksista

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston tuomio sananvapautta koskevassa asiassa

Julkaistu 21.10.2015

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on 20.10.2015 antanut tuomion, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaa (sananvapaus) ei ole loukattu.

Tapauksessa oli kyse Suomen Kuvalehden valokuvaajana ja toimittajana toimivan valittajan pidättämisestä vuonna 2006 mielenosoituksen yhteydessä sekä hänen tähän liittyvästä tuomitsemisesta niskoittelusta poliisia vastaan. Toimittaja katsoi oikeuttaan sananvapauteen loukatun, kun häntä oli näin estetty tekemästään työtään.

EIT:n suuri jaosto katsoi, että Suomen viranomaiset olivat perustaneet päätöksensä relevantteihin ja riittäviin syihin sekä harkinnassaan saavuttaneet asianmukaisen tasapainon eri intressien keskinäisessä huomioon ottamisessa. Viranomaiset eivät olleet estäneet tiedotusvälineitä kattamasta mielenosoitustapahtumaa. Valittajaa ei ollut estetty tekemästä journalistin työtään ennen tai jälkeen mielenosoituksen. EIT totesi erityisesti, että häntä ei ollut pidätetty journalistityönsä vuoksi, vaan koska hän oli kieltäytynyt noudattamasta poliisin määräyksiä poistua mielenosoitusalueelta. Hänen valokuvausvälineistöään ei ollut konfiskoitu eikä hänelle määrätty rangaistusta.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisun (englanniksi) löydät täältä

Sisäministeriön tiedotteen asiasta löydät täältä