Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja sen muutoksista

Konkurssien määrä vähentynyt, yrityssaneerausten ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyiden määrä pysynyt samana

Julkaistu 21.10.2015

Konkurssien määrä on tämän vuoden tammi- syyskuussa vähentynyt 14,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Konkurssit ovat koskettaneet 8312 työntekijää, mikä on 2375 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Konkurssien määrä on vähentynyt teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–syyskuussa maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla. Tilastokeskuksen tilastoissa on huomioitu kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä

Yrityssaneerausten määrä on laskenut 1,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mutta yrityssaneerauksien koskettama henkilökunnan määrä on lisääntynyt 17,8 prosentilla. Yrityssaneerausten määrä on kasvanut maa-, metsä-, ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla.

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemuksia on jätetty 3074 tammi-syyskuussa, mikä on 0,3 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Sukupuolijakauma jätetyissä velkajärjestelyhakemuksissa on hyvin tasainen, 51,2 prosenttia hakemuksista on miesten ja 48,8 prosenttia naisten jättämiä.