Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja sen muutoksista

Oikaisuvaatimus ja valituslupamenettely laajenevat hallintoasioiden muutoksenhaussa ensi vuoden alussa

Julkaistu 5.10.2015

Oikaisuvaatimus viranomaiselle on nykyisinkin käytössä useissa asiaryhmissä. Vuoden 2016 alusta lähtien oikaisuvaatimus viranomaiselle on ensi vaiheena myös esimerkiksi kaavamaisissa ilmoitus- ja rekisteröintiasioissa, erilaisissa maksuja ja korvauksia koskevissa asioissa sekä eräissä lupa-asioissa.

Oikaisuvaatimuksen käytön lisäämisellä tavoitellaan kansalaisen kannalta sitä, että muutoksenhaku voidaan hoitaa ilman raskaampaa oikeudenkäyntimenettelyä.

Oikaisuvaatimusta ei oteta käyttöön asianosaisen oikeusturvan kannalta erityisen merkittävissä asioissa, joissa on tärkeää saada asia viivytyksettä tuomioistuimen ratkaistavaksi ja joihin liittyy vaativaa oikeudellista harkintaa. Oikaisuvaatimusta ei voi tehdä myöskään esimerkiksi asiaryhmissä, joissa on tavallisesti useita asianosaisia.

Nykyisin noin puolet korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuvista valituksista kuuluu valituslupasäännösten piiriin.

Samalla muutetaan myös lainvoimaisen päätöksen purkamista koskevia säännöksiä. Jatkossa pääsääntönä on, että saman päätöksen purkamista voi hakea vain kerran