Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja sen muutoksista

Suomi ja Espanja allekirjoittivat verosopimuksen

Julkaistu 16.12.2015

Sopimus muuttaa muun muassa Suomessa sijaitsevan osakehuoneiston vuokrauksesta ja myynnistä saatavan tulon verotusta. Jatkossa Suomi verottaa sekä vuokratuloa että luovutusvoittoa, joita Espanjassa asuvat henkilöt saavat Suomessa sijaitsevista osakehuoneistoista. Myös kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen käytettävä menetelmä muuttuu vapautusmenetelmästä hyvitysmenetelmään Suomen nykyisin noudattaman verosopimuspolitiikan mukaisesti.

Sopimus on vielä hyväksyttävä molempien maiden parlamenteissa. Sopimuksessa on sovittu kolmen vuoden siirtymäajasta. Siirtymäaikana sovelletaan nykyisen sopimuksen eläkeartiklaa, jos asuinvaltio verottaa eläkettä. Jos asuinvaltio ei verota eläkettä, uutta sopimusta aletaan soveltaa ilman siirtymäaikaa.

Nykyisen sopimuksen mukanaan Suomi saa verottaa vain julkisesta palveluksesta saatua eläkettä, jos se maksetaan Espanjassa asuvalle henkilölle. Uuden sopimuksen myötä Suomen verottamisoikeus laajenee ja Suomi saa verottaa myös muita Suomesta Espanjaan maksettavia eläkkeitä. Näissä tilanteissa eläkkeen kaksinkertaisen verotuksen poistaa poikkeuksellisesti lähdevaltio eli Espanjassa asuvalle henkilölle Suomesta maksettavasta eläkkeestä Suomessa menevästä verosta vähennetään tästä eläkkeestä Espanjassa maksettu vero.

 

Koko valtiovarainministeriön tiedotteen löydät täältä

Suomen ja Espanjan välisen uuden verosopimuksen löydät täältä