Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja sen muutoksista

Liian lähellä toista autoa ajanut kuljettaja tuomittiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakkoihin

Julkaistu 1.8.2016

Asiassa oli ollut käräjäoikeudessa riitaista vastaajan kuljettaman auton välimatka hänen edellä ajavaan autoon tapahtumahetkellä. Vastaaja oli oikeudessa kertonut, että välimatka edellä ajavaan autoon oli ollut 30 - 60 metriä.

Todistajana kuullun, tapahtumahetkellä partiotehtävissä toimineen todistajan mukaan vastaajan kuljettaman auton välimatka edellä ajavaan autoon oli ollut enimmäkseen noin kaksi auton mittaa eli noin 10 metriä useiden kilometrien matkalla. Todistaja oli pitänyt tätä välimatkaa todella lyhyenä ja erittäin vaarallisena keliolosuhteet huomioon ottaen.

Todistajan kertomusta oli tukenut DVD-tallenne, josta oli selvästi havaittavissa vastaajan kuljettaman auton huomattavan lyhyt etäisyys edellä ajavaan autoon useiden kilometrien matkalla, vaaran aiheuttamisen mahdollisuus edellä olevassa autossa matkustaville sekä keliolosuhteet. Näillä perusteilla vastaajan omaa kertomusta välimatkasta ei ollut pidettävä uskottavana.

Käräjäoikeus oli todennut, että vastaajan kuljettaman auton välimatkan ollessa edellä ajavaan autoon noin 10 metriä, vastaaja ei olisi voinut pysäyttää kuljettamaansa autoa, mikäli edellä ajavan auton kuljettaja olisi tehnyt äkkijarrutuksen. Tilanteessa oli ollut käsillä abstraktisen vaaran aiheuttaminen eli vastaajan toiminta oli ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle. Lisäksi vastaajan vähintäänkin huolimaton toiminta tilanteessa oli riittänyt edellä selostettujen seikkojen kanssa syyksilukemisen perusteeksi.

Vastaajan syyllisyydestä ei käräjäoikeuden mukaan ollut jäänyt varteenotettavaa epäilyä.

Rikoksen vahingollisuus ja vaarallisuus, teon vaikuttimet sekä rikoksesta ilmenevä muu tekijän syyllisyys huomioon ottaen oikeudenmukainen rangaistus rikoksesta oli 18 päiväsakkoa.

Hovioikeus ei myöntänyt vastaajalle jatkokäsittelylupaa.

 

Lähde: edilex.fi