Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja sen muutoksista

Suomi menestyy kohtalaisen hyvin Eu:n sisämarkkinoiden toimeenpanossa

Julkaistu 22.7.2016

Suomi menestyy kohtalaisen hyvin sisämarkkinoiden toimeenpanossa, käy ilmi EU:n komission 18.7.2016 julkaisemassa Sisämarkkinoiden tulostaulusta.

Tulostaulu kertoo maakohtaisesti jäsenmaiden hallinnon suoriutumisesta sisämarkkinoilla. Viranomaisten välisessä rajat ylittävässä sisämarkkinayhteistyössä (IMI) Suomi menestyy hyvin. Tulokset ovat yli EU-keskiarvon kaikissa viidessä indikaattorissa. Komission mukaan Suomi on yksi nopeimmista asiankäsittelijöistä.

– Sisämarkkinoiden toiminta edellyttää sitoutumista jäsenvaltioiden viranomaisilta ja Suomi pärjää hyvin tässä vertailussa, toteaa ylitarkastaja Akseli Koskela työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Rikkomusmenettelyjen kokonaismäärä on huomattavasti alempi kuin vielä viisi vuotta sitten. Kuitenkin 12 jäsenmaalla, myös Suomella, on tulos heikentynyt puolessa vuodessa. Komission ja jäsenvaltioiden välinen rakentava vuoropuhelu on usein tehokas keino ratkaista ongelmia. Suomen kannalta ongelmallisin sektori rikkomusmenettelyissä on liikenne.

Suomi on ilmoittanut erityisesti kemikaali- ja rakennusalaan liittyviä määräyksiä teknisten määräysten läpinäkyvyysmenettelyssä, jossa komissiolle ja muille jäsenmaille ilmoitetaan kansallisista teknisistä määräysluonnoksista TRIS-järjestelmän avulla. Yhdessä nämä kattavat yli puolet Suomen vuotuisista määräysilmoituksista.

EU:n sisäisten kaupanesteiden purkamiseen ja kansalaisten kohtaamiin vapaan liikkuvuuden esteisiin tarkoitettu SOLVIT-verkosto on yltänyt ratkaisuun 88 prosentissa tapauksistaan. Kasvava määrä tapauksista koskee kolmannesta maasta tulevien aviopuolisoiden oleskelua ja toisesta EU-maasta tulevien työttömäksi jääneiden työnhakijoiden sosiaalioikeuksia kahden jäsenmaan välillä.

Komissio kehittää edelleen yhden luukun periaatteella toimivaa sähköistä Your Europe - portaalia kaikille sisämarkkinapalveluille, jotka on suunnattu sekä kansalaisille että yrityksille. Portaalin vuosittainen kävijämäärä on noussut 12,2 miljoonaan. EU:n yhteiseen työvälityspalveluun EURES:iin on rekisteröitynyt 190 000 työnhakijaa. 

 

 

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

 

Muita tiedotteita aiheesta:

Euroopan komission suomen edustuston tiedotus

Lue lisää rikkomusmenettelyn prosessista sekä sisämarkkinoiden tulostaulusta laajemmasta lehdistötiedotteesta

Komission vuosikertomus Suomen osalta