Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja sen muutoksista

Hallitus on antanut lausunnolle kolmiulotteista kiinteistönmuodostamista koskevan hallituksen esityksen

Julkaistu 22.3.2017

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa kolmiulotteisen kiinteistön muodostamisen maanpinnan ala- ja yläpuolelle asemakaava-alueella. Nykyään kiinteistöllä voi olla rakennuksia, mutta rakennuksessa ei voi olla erillisiä kiinteistöjä. Esityksessä esitetään, että jatkossa myös rakennuksissa voisi olla kiinteistöjä. Kolmiulotteiset kiinteistöt olisivat aina rakennettuja tiloja, mikä johtaisi uudentyyppisiin naapuruussuhteisiin kiinteistöjen välillä.

3D-kiinteistöjen käyttöönotolla ei muutettaisi perinteisen 2D-kiinteistön olemusta eikä sen oikeudellista ulottuvuutta. 3D-kiinteistö olisi kolmiulotteisesti määritelty suljettu tila, joka voitaisiin rajata perinteisestä kiinteistöstä. Tällaisen kiinteistön omistuksen tai hallinnan siirtyminen vaatisi nykyiseen tapaan omistajan tahtoa tai muuta lainsäädäntöön jo nyt sisältyvää oikeusperustetta. Mitään uusia oikeudellisia perusteita kiinteistönomistajien omaisuudensuojan rajoittamiseksi ei 3D-kiinteistöjen vuoksi ole suunnitteilla. 

Olemassa olevaa kiinteistöjärjestelmää ei ole tarkoitus muuttaa kolmiulotteiseksi, 3D tulisi käyttöön perinteisen 2D-kiinteistön rinnalle uutena vaihtoehtona. Kolmiulotteisuuteen ei missään tilanteessa velvoitettaisi, vaan sen käyttö on toimijoille mahdollisuus, jos lainmukaiset edellytykset täyttyvät. 3D-kiinteistön mahdollistaminen ei myöskään automaattisesti synnyttäisi uusia velvollisuuksia toimijoille tai viranomaisille.

 

Tiedotteen, lausuntopyynnön ja hallituksen esityksen luonnoksen löydät Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.