Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja sen muutoksista

Kaupungin työpaikkailmoitus oli yhdenvertaisuuslain vastainen

Julkaistu 15.3.2017

Kaupunki oli hakenut museoihinsa määräaikaiseen työsuhteeseen hankekoordinaattoria, ja työpaikkailmoituksen mukaan valittavalta edellytettiin alle 30 vuoden ikää. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin huomiota syrjinnän kieltävien normien noudattamiseen. Työpaikkailmoitus oli yhdenvertaisuuslain vastainen.

Kaupungin mukaan ikäraja perustui ministeriön myöntämään erityisavustukseen, joka kohdistui museoalan työllisyyttä edistäviin hankkeisiin ja joka kaupungin mukaan oli suunnattu erityisesti nuorten ja vastavalmistuneiden palkkaamiseen. Ministeriön mukaan ikäryhmäkohtaista rajausta ei ollut. Toisaalta myös kaupunki itse lausui, että työpaikkailmoituksen ikäraja oli ollut erehdys ja että ikäraja oli ollut ohjeellinen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että työpaikkailmoitus oli yhdenvertaisuuslain vastainen. Laissa kielletään syrjintä iän perusteella. Kysymyksessä ei voitu katsoa olleen lakiin perustuva erilaisen kohtelun oikeuttava tilanne, jossa kohtelun olisi oikeuttanut esimerkiksi perusteltu työllisyyspoliittinen tai työmarkkinoita koskeva tavoite.

 

Lähde: edilex.fi