Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja sen muutoksista

Lainsäädäntöä uudistetaan arvopapereita koskevien esitteiden sääntelyn osalta

Julkaistu 28.7.2017

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esitys koskee arvopapereista julkaistavaa esitettä, kun arvopapereita tarjotaan yleisölle tai niitä otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla.

Ehdotuksen taustalla on suoraan sovellettava EU-asetus (EU)2017/1129, jonka tarkoituksena on kumota voimassaoleva kansallinen esitesäätely. Uusi esiteasetus tulee voimaan asteittain, ja kokonaisuudessaan sitä sovelletaan EU:n jäsenmaissa 21.7.2019 alkaen.

Ehdotus hallituksen esitykseksi pohjautuu pääomamarkkinoista asetettuun tavoitteeseen helpottaa pk-yritysten rahoituksen saatavuutta sekä parantaa yritysten varainhankintaa pääomamarkkinoilla.

Asetuksen tavoitteena on keventää voimassa olevaa esitesääntelyä yhdenmukaistamalla unionin eri esitekäytäntöjä ja yksinkertaistamalla esitteen sisältövaatimuksia, kuitenkaan vaarantamatta esitteitä koskevaa yleistä tiedonantovelvollisuutta sijoittajille. Tästä johtuen voimassa olevaan arvopaperimarkkinalakiin sisältyviä säännöksiä on osin kumottava ja muutettava.

Asetuksella pyritään myös vähentämään esitesääntelyn monimutkaisuutta poistamalla hallinnollista taakkaa erityisesti pienten liikkeeseenlaskijoiden kohdalla. Kevennysten tarkoituksena on kannustaa pk-yrityksiä käyttämään pääomamarkkinarahoitusta alentamalla varainhankintaan liittyviä rahoituksen kustannuksia ja edistämällä markkinaehtoisen yritysrahoituksen saantia.

 

Hallituksen esitys on lausunnoilla 6.9.2017 asti.

Lisätietoja:

 

finanssisihteeri Stina Oksa, puh. 02955 30173, stina.oksa(at)vm.fi

 

Lähde: Valtionvarainministeriö