Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja sen muutoksista

Valtakunnansyyttäjä tuomittiin sakkorangaistukseen

Julkaistu 20.12.2017

Korkein oikeus (KKO) on tuominnut valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen virkavelvollisuuden rikkomisesta 40 päiväsakkoa vastaavaan 1720 euron sakkorangaistukseen. Nissisen katsottiin rikkoneen virkavelvollisuuttaan, kun hän osallistui käsittelyyn ja päätöksentekoon eräissä Valtakunnansyyttäjänviraston (VKSV) koulutushankinta-asioissa. Hankinnat oli tehty vuosien 2010-2015 välisenä aikana yrityksestä, jossa Nissisen veli toimi keskeisessä asemassa.

KKO:n mukaan teko oli tahallinen, koska esteellisyyttä koskevat säännökset eivät olleet tulkinnanvaraisia ja läheissuhteeseen perustuvan esteellisyyden syntyminen oli ollut yksiselitteistä. Tekoa ei voitu pitää vähäisenä, kun otettiin huomioon Nissisen asema ja tehtävät sekä ylimmän syyttäjän toiminnan vaikutus koko syyttäjälaitoksen toimintaan ja sitä kohtaan tunnettavaan luottamukseen.

Nissinen oli itse myöntänyt syyllistyneensä tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen katsoen toimineensa lähinnä huolimattomasti. Hänen mukaansa vaikea elämäntilanne sekä innostus ja aktiivisuus koulutusasioissa olivat hämärtäneet hänen harkintakykyään, eikä hän ollut riittävästi mieltänyt esteellisyyttään tapahtumien hetkellä.

KKO hylkäsi syytteen vanhentuneena siltä osin kuin se koski koulutushankintoja, joiden tekemiseen Nissinen oli osallistunut Itä-Suomen syyttäjänviraston johtavana kihlakunnansyyttäjänä toimiessaan.

 

Lähde: korkeinoikeus.fi