Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja sen muutoksista

Korkein oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen ns. valelääkäriasiassa

Julkaistu 8.3.2018

Korkein oikeus ei ottanut tutkittavakseen asiaa, joka koski ns. valelääkäri Esa Laihoon kohdistettuja rikossyytteitä sekä häneen ja hänen omistamaansa osakeyhtiöön kohdistettuja korvausvaatimuksia.

Helsingin hovioikeuden maaliskuussa 2017 antama tuomio jäi siten pysyväksi. Valituslupaa KKO:lta hakivat Laiho ja hänen omistamansa yhtiö.

Helsingin hovioikeus oli tuominnut Laihon useista törkeistä petoksista sekä muista rikoksista yhteiseen viiden vuoden vankeusrangaistukseen sekä noin miljoonan euron korvausvastuuseen. Laihon omistama osakeyhtiö oli tuomittu yhteisvastuullisesti Laihon kanssa noin 115.000 euron korvausvastuuseen.

Lähde: korkeinoikeus.fi