Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Ennakkoperintö, suosiolahja ja testamenttiin rinnastuva lahja

Julkaistu 14.2.2020

Perintökaaren mukaan kuolinpesän varoihin voidaan lisätä erinäisiä luovutuksia, joita perittävä on tehnyt eläessään. Annetut ennakkoperinnöt, suosiolahjat ja testamenttiin rinnastuvat lahjat lisätään pesän varoihin, jos vaatimus niiden lisäämisestä esitetään. Lahjoiksi katsotaan myös alihintaiset luovutukset. Nämä lisäykset voivat olla tärkeitä rintaperilliselle, joka pelkää lakiosansa loukkausta. Lakiosa lasketaan osuutena kuolinpesästä ja lisäykset näin ollen nostavat lakiosaan kuuluvan varallisuuden määrää.

Ennakkoperintö. Ennakkoperinnöksi katsotaan rintaperillisille annetut lahjoitukset, ellei muuten ole niitä annettaessa määrätty tai olosuhteisiin katsoen otaksuttu tarkoitetun. Rintaperillisille annettujen lahjojen siis oletetaan olevan ennakkoperintöä, jos ei toisin näytetä esim. lahjakirjan määräyksellä. Muulle perillisille annetut lahjoitukset ovat ennakkoperintöä, jos näin on lahjaa antaessa määrätty tai olosuhteisiin katsoen otaksuttu tarkoitetun.

Suosiolahja. Suosiolahjalla tarkoitetaan perittävän jälkeläiselle tahi näiden puolisoille antamaa lahjaa, jolla on ilmeisesti tarkoitettu suosia sen saajaa lakiosaan oikeutetun perillisen vahingoksi. Vaikka perittävä olisikin antanut määräyksen siitä, ettei lahjaa tule katso ennakkoperinnöksi, se voidaan siltikin ottaa huomioon suosiolahjana. Suosiolahjaa ei voi kumota määräyksellä kuten ennakkoperintöä. Suosiolahjassa on kyse perillisen suosimisesta muiden kustannuksella. Jos voidaan osoittaa, että lahjalla on joku muu tarkoitus kuin suosiminen, ei lahjaa oteta huomioon suosiolahjana. Esim. lahjoittajan vanhuudenpäivien turvaamiseksi tehty luovutus ei ole suosiolahja.

Testamenttiin rinnastuva lahja. Kuolinpesän varoihin tulee lisätä myös perittävän sellaisissa olosuhteissa tai sellaisin ehdoin eläessään antamansa lahja, että se on tarkoituksensa puolesta rinnastettavissa testamenttiin. Saajan ei tarvitse olla perittävän perillinen. Lahjat, jotka tarkoituksensa puolesta rinnastuvat testamenttiin, ovat yleensä lahjoja, joiden saanti kytkeytyy joko ehtojensa tai ajoituksensa kautta perittävän kuolemaan. Esim. perittävä saa tietää olevansa kuolemansairas ja hieman ennen kuolemaansa lahjoittaa metsätilansa sisarenpojalleen. Testamenttiin rinnastuvaa lahjaa ei kuitenkaan lisätä pesän varoihin, jos tähän on erityisiä vastasyitä. Esim. lahjansaaja on pitänyt pitkän aikaa huolta perittävästä ja tämä haluaa palkita tämän lahjoittamalla tälle metsätilansa ennen kuolemaansa.