Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Hautajaismääräykset

Julkaistu 24.1.2014

Hautajaismääräykset laaditaan eläessä omia hautajaisia varten. Ne voidaan pätevästi sisällyttää esimerkiksi testamenttiin.

Vainajan nimenomaiset hautajaistoiveet on huomioitava, vaikka ne olisi annettu epämuodollisessa muodossa. Hautaustoimilaki edellyttää vainajan katsomusten ja toiveiden huomioimista hautaamisessa esimerkiksi hautapaikan suhteen, ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä.

Hautajaismääräykset ohjeistavat hautajaisten järjestämisessä, mutta niillä on merkitystä myös riitatilanteissa. Vainajan kotikunnan käräjäoikeus ratkaisee mahdolliset riidat hautajaismääräyksiä tulkiten.

Kohtuuttomia vainajan hautajaismääräyksiä ei tarvitse huomioita. Kohtuuttomuutta arvioidaan toteuttamisen vaikeuden ja kalliuden valossa kuolinpesän varoihin nähden.

Hautajaismääräysten puuttuessa leski ja lähimmäiset perilliset päättävät järjestelyistä. Muussa tapauksessa järjestelyt hoitaa joku muu vainajan läheinen, vainajan kotikunta taikka viimeinen asuinkunta. Kohtuullisista hautauskuluista maksetaan korvaus henkilölle, joka on hoitanut hautausjärjestelyt, ellei tämä ole kuolinpesän osakas.