Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Kuinka sopiminen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tapahtuu?

Julkaistu 4.12.2011

Vanhemmat voivat sopia siitä, että lapsen huolto uskotaan molemmille vanhemmille yhteisesti, tai että lapsen tulee asua toisen vanhempansa luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä. Mahdollista on myös sopia, että lapsen huolto uskotaan yksin toiselle vanhemmalle, tai että lapsella on oikeus vanhempien sopimalla tavalla pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu.

Sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on tehtävä kirjallisesti ja se on esitettävä vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsella on asuinpaikka.

Harkitessaan sopimuksen vahvistamista sosiaalilautakunta ottaa huomioon lapsen edun ja lapsen omat toivomukset. Lapsen omat toivomukset ja mielipide selvitetään sikäli kuin se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista, jos vanhemmat eivät ole asiasta yksimieliset, tai jos lapsi on muun henkilön kuin huoltajansa hoidettavana taikka jos tätä muutoin pidetään lapsen edun kannalta aiheellisena.