Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Kuka on testamentin toimeenpanija?

Julkaistu 22.1.2011

Perittävä voi määrätä testamentissaan perillisten tai yleistestamentinsaajien sijasta jonkun testamentin toimeenpanijana hallitsemaan kuolinpesää.

Testamentin toimeenpanijalla on, jollei testamentista muuta ilmene, samat valtuudet kuin pesänselvittäjällä, lukuun ottamatta pesänselvittäjän valtuutta luovuttaa kuolinpesä konkurssiin. Testamentin toimeenpanijan valtuus ei supista eloonjääneen puolison oikeutta osallistua pesän selvitykseen. Perintökaaren säännöksiä mm. pesänselvittäjän hallinnosta, vastuusta, vapauttamisesta toimestaan sekä oikeudesta palkkioon sovelletaan myös testamentin toimeenpanijaan.

Jos testamentin toimeenpanija määrätään pesänselvittäjäksi, ei se rajoita sitä oikeutta, mikä hänellä lainvoiman saaneen testamentin nojalla saattaa olla.