Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Muistisairaus ja testamentti

Julkaistu 21.1.2014

Oikeudellinen toimintakyky määrittelee henkilön kykyä tehdä itseään ja omaisuuttaan koskevia päätöksiä pätevästi. Muistisairaudet voivat vaikuttaa tähän kykyyn niin, etteivät päätökset tule enää pätevällä tavalla tehdyksi.

Kykyä arvioidaan henkilön ymmärryskyvyn suhteen – kattaako ymmärrys päätöksen sisällön, merkityksen ja seuraukset. Testamentin ollessa kyseessä, tulee henkilön ymmärtää sen sisältö ja vaikutukset. Testamentti on oikeustoimena monimutkainen ja se edellytää henkilön ymmärrykseltä enemmän kuin yksinkertaisempi oikeustoimi. Oikeudellinen toimintakyky heikkenee muistisairauden edetessä ja muistisairauden ollessa tarpeeksi vakava, ei oikeudellista toimintakykyä enää ole ollenkaan.

Testamentin moitekanne on mahdollinen, jos muistisairaan läheinen epäilee testamentin tulleen tehdyksi ilman tekijänsä ymmärrystä. Lääkärintodistus testamentintekopäivältä voi todistaa oikeudellisen toimintakyvyn vaatimusten täyttyneen. Tuomioistuin arvioi tätä kuitenkin myös muun näytön valossa, jos sellaista riitaoikeudenkäynnissä esitetään.

Testamentin moitekanne voidaan nostaa vasta testamenttaajan kuoleman jälkeen, minkä vuoksi testamenttaajan ymmärrystä voidan arvioida oikeudessa vasta tämän kuoleman jälkeen. Näyttö voi olla asiakirjanäyttöä sekä henkilötodistelua.