Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Onko mahdollista vaatia turvaamistoimia vaatimusten toteuttamiseksi?

Julkaistu 2.1.2011

Jos ulosoton hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on ulosottokelpoinen saaminen, ja että on olemassa vaara, että velallinen kätkee, hävittää tai luovuttaa omaisuuttaan taikka menettelee muulla hakijan saamista vaarantavalla tavalla, tuomioistuin voi määrätä pantavaksi velallisen omaisuutta takavarikkoon niin paljon, että saaminen tulee turvatuksi. Sellaista omaisuutta, jota ei saa ulosmitata, ei kuitenkaan saa myöskään määrätä pantavaksi takavarikkoon.

Turvaamistoimen täytäntöönpano edellyttää, että hakija asettaa ulosottomiehelle vakuuden vahingosta, joka voi syntyä velalliselle turvaamistoimesta. Turvaamistointa ei saa panna täytäntöön ja jo toimitettu täytäntöönpano on peruutettava, jos velallinen asettaa hakijan saatavasta vakuuden ulosottomiehelle.

Turvaamistoimesta päättää yleinen tuomioistuin hakemuksesta. Turvaamistointa koskevan asian käsittelee se tuomioistuin, jossa hakijan vaatimusta tai oikeutta koskevan pääasian oikeudenkäynti on vireillä.

Myös ulosottomies voi määrätä ja panna täytäntöön turvaamistoimen, jos ulosoton hakijalla on ulosottoperuste, mutta hänen ulosottohakemukseensa ei voida heti suostua. Turvaamistoimi on voimassa enintään kuusi kuukautta sen määräämisestä. Ulosottomies voi hakemuksesta pidentää voimassaoloaikaa, jos siihen on erityinen syy.