Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Onko testamentista mahdollista luopua vai täytyykö se ottaa vastaan?

Julkaistu 22.1.2011

Testamentinsaajalla on oikeus luopua sekä yleis- että erityistestamentista. Hän voi luopua testamentistaan perittävän kuoltua, jollei hän ole jo ryhtynyt sellaisiin toimiin, että hänen on katsottava ottaneen testamentin vastaan. Luopuminen on tehtävä kirjallisesti.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että testamentti on otettu vastaan ajan kulumisen perusteella, jos testamentti on annettu perillisille tiedoksi tai perilliset ovat sen hyväksyneet.