Työ ja virka

Mikä lasketaan työajaksi?

Julkaistu: 27.04.2020

Työaikalaki, joka uudistui vuoden 2020 alussa, määrittelee mitä lasketaan työntekijän työaikaan kuuluvaksi. Työ—ja virkaehtosopimuksin voidaan laajentaa työajan käsitettä, mutta sitä ei voida supistaa työaikalaista sovitusta.

Työaikaa on työhön käytetty aika ja aika, jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä. Työaika ei ole sidottu paikkaan, vaan työntekijän työhön käyttämä työ on työaikaa, vaikka se tehtäisiin etätyönä tai asiakkaan luona. Toisaalta työaikaan lasketaan aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä, vaikka työntekijä ei tällöin tekisi työtehtäviään. Tällaisesta ajasta voi olla kysymys, kun työntekijän pitää olla työpaikalla, mutta työnantajalla ei ole tarjota työtä juuri sillä hetkellä. Työntekopaikka voi olla itse työpaikan lisäksi mikä tahansa paikka, jossa työntekijä suorittaa työnantajan määräämiä tehtäviä.

Päivittäisiä taukoja ei lasketa työaikaan, jos työntekijällä on oikeus ja tosiasiallinen mahdollisuus poistua työpaikalta ja viettää olennainen osa tausta työpaikan ulkopuolella. Päivystysaika on työaikaa, jos työntekijä ei voi vapaasti poistua työpaikalta.

Matkustamiseen käytettyä aikaa ei lasketa työaikaan, ellei sitä ole samalla pidettävä työsuorituksena. Normaalia työpaikalle tai työtekopaikalle matkaamista ei siis pidetä työaikana. Tilanne on kuitenkin eri ammateissa, joissa matkustaminen on erottamaton osa työsuoritusta. Esim. kodinhoitaja tai sähköasentaja voi joutua siirtymään useita kertoja työnsuorittamispaikkojen välillä. Tällöin siirtymä on niin erottamaton osa työsuoritusta, että matkat lasketaan työaikaan. Ulkomaan kohteisiin matkustamista ei lueta työaikaan, mutta työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että matkustamisen aikana työntekijä tekee työnantajan määräämiä tehtäviä, jolloin matkustusaikakin lasketaan työaikaan.

Koulutukset lasketaan työaikaan, jos ne sivuavat välittömästi työntekijän työtehtäviä ja työntekijöiden edellytetään niihin osallistuvan. Työpaikalla työntekijän perehdyttämiseen käytettävä aika on työaikaa. Vapaaehtoinen koulutus, jota ei voi nähdä osana työntekijän työtä, ei lasketa työaikaan.

Työpaikan järjestämät erilaiset virkistyspäivät ja -retket sekä muut tapahtumat, jotka eivät varsinaisesti liity työhön, eivät myöskään kuulu työaikaan. Jos työnantaja on lain velvoittama suorittamaan työntekijöille terveystarkastuksia, työntekijän työaikaan kuuluu näihin osallistuminen.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Työsopimuslakiin sisältyy työntekijöiden tasapuolisen kohtelun periaate. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Periaate koskee kaikkia työsuhdetta ja sen ehtoja koskevia työnantajan ratkaisuja. Periaate koskee myös esim. työnantajan antamia etuuksia ja työpaikalla noudatettavia käytäntöjä.

Lue artikkeli

Artikkelit

Irtisanominen sairauden, vamman tai tapaturman takia

Työsopimuslain mukaan työntekijä voidaan irtisanoa hänestä johtuvalla tai hänen henkilöönsä liittyvällä asiallisella ja painavalla irtisanomisperusteella.

Lue artikkeli

Artikkelit

Mikä lasketaan työajaksi?

Työaikalaki, joka uudistui vuoden 2020 alussa, määrittelee mitä lasketaan työntekijän työaikaan kuuluvaksi. Työ—ja virkaehtosopimuksin voidaan laajentaa työajan käsitettä, mutta sitä ei voida supistaa työaikalaista sovitusta.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.