Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Mikä lasketaan työajaksi?

Julkaistu 27.4.2020

Työaikalaki, joka uudistui vuoden 2020 alussa, määrittelee mitä lasketaan työntekijän työaikaan kuuluvaksi. Työ—ja virkaehtosopimuksin voidaan laajentaa työajan käsitettä, mutta sitä ei voida supistaa työaikalaista sovitusta.

Työaikaa on työhön käytetty aika ja aika, jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä. Työaika ei ole sidottu paikkaan, vaan työntekijän työhön käyttämä työ on työaikaa, vaikka se tehtäisiin etätyönä tai asiakkaan luona. Toisaalta työaikaan lasketaan aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä, vaikka työntekijä ei tällöin tekisi työtehtäviään. Tällaisesta ajasta voi olla kysymys, kun työntekijän pitää olla työpaikalla, mutta työnantajalla ei ole tarjota työtä juuri sillä hetkellä. Työntekopaikka voi olla itse työpaikan lisäksi mikä tahansa paikka, jossa työntekijä suorittaa työnantajan määräämiä tehtäviä.

Päivittäisiä taukoja ei lasketa työaikaan, jos työntekijällä on oikeus ja tosiasiallinen mahdollisuus poistua työpaikalta ja viettää olennainen osa tausta työpaikan ulkopuolella. Päivystysaika on työaikaa, jos työntekijä ei voi vapaasti poistua työpaikalta.

Matkustamiseen käytettyä aikaa ei lasketa työaikaan, ellei sitä ole samalla pidettävä työsuorituksena. Normaalia työpaikalle tai työtekopaikalle matkaamista ei siis pidetä työaikana. Tilanne on kuitenkin eri ammateissa, joissa matkustaminen on erottamaton osa työsuoritusta. Esim. kodinhoitaja tai sähköasentaja voi joutua siirtymään useita kertoja työnsuorittamispaikkojen välillä. Tällöin siirtymä on niin erottamaton osa työsuoritusta, että matkat lasketaan työaikaan. Ulkomaan kohteisiin matkustamista ei lueta työaikaan, mutta työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että matkustamisen aikana työntekijä tekee työnantajan määräämiä tehtäviä, jolloin matkustusaikakin lasketaan työaikaan.

Koulutukset lasketaan työaikaan, jos ne sivuavat välittömästi työntekijän työtehtäviä ja työntekijöiden edellytetään niihin osallistuvan. Työpaikalla työntekijän perehdyttämiseen käytettävä aika on työaikaa. Vapaaehtoinen koulutus, jota ei voi nähdä osana työntekijän työtä, ei lasketa työaikaan.

Työpaikan järjestämät erilaiset virkistyspäivät ja -retket sekä muut tapahtumat, jotka eivät varsinaisesti liity työhön, eivät myöskään kuulu työaikaan. Jos työnantaja on lain velvoittama suorittamaan työntekijöille terveystarkastuksia, työntekijän työaikaan kuuluu näihin osallistuminen.