Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Täytyykö vanhempien allekirjoittaa nuoren työsopimus?

Julkaistu 31.12.2012

Viisitoista vuotta täyttänyt saa työntekijänä itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse. Näin ollen vanhempien ei tarvitse välttämättä puuttua nuoren työsopimukseen lainkaan.

Huoltajalla on kuitenkin oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos purkaminen on tarpeellista tämän kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.

Nuoren työntekijän huoltajalla on lisäksi oikeus saada pyynnöstä nuoren työnantajalta kirjallinen selvitys työsopimuksen ehdoista ennen sopimuksen tekemistä, jollei sopimusta tehdä kirjallisesti tai jollei kysymys ole vain yhtä päivää koskevasta kotitaloustyöstä työnantajan kodissa.