Työ ja virka

Työtuntimäärän osalta määrittelemätön ns. nollatuntityösopimus / työtä tarjottaessa työsopimus

Julkaistu: 02.01.2012

Nollatuntityösopimukset ja työtä tarjottaessa työsopimukset ovat yleistyneet monilla aloilla. Työntekijän kannattaa huomioida, että esimerkiksi “noin 15 tuntia viikossa” työsopimus merkitsee, että työtunteja voi olla nolla tai määrittelemättömästi “noin” 15 tuntia viikossa. Kyseisenlaisen työsopimuksen tekeminen tarkoittaa, ettei työsopimuksessa sovita mitään minimiviikkotyötuntimäärästä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei työnantajalla ole mitään velvollisuutta tarjota työtä, jos työvoimantarvetta ei ole.

Järjestelmä tuo joustoa työnantajapuolelle työvoimantarpeen vaihdellessa, mutta työntekijän kannalta sopimus hyvin epävarma. Työaikalainsäädäntö määrittelee työntekijöiden viikoittaiset/kuukausittaiset maksimityötuntimäärät. Minimituntimääristä ei ole olemassa säätelyä. Työtunnit määrittelemättömän työsopimuksen solminut työntekijä ei voi varmistua millään tavalla kuukauden miniansioitaan. Työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työtä, eikä maksaa palkkaa, jos työtä ei ole. Tästä syystä minimituntimäärästä sopiminen olisi työntekijän kannalta turvallinen ratkaisu, sillä se velvoittaa työnantajan tarjoamaan työtä vähintään sopimuksen mukaisen tuntimäärän.

Toistaiseksi voimassa oleva nollatuntityösopimus ja työtä tarjottaessa työsopimus saattaa johtaa epävarmaan tilanteeseen, jossa työsuhde on voimassa, mutta työtä ei kuitenkaan ole tarjolla. Työnantaja voi pitää kiinni sopimuksesta, jonka mukaan työntekijä on tarvittaessa hänen käytettävissään, vaikka töitä ei olisikaan tarjolla. Toisekseen nollatuntityösopimuksella työnantaja pystyy kiertämään työsopimuslain irtisanomisperusteet olemalla tarjoamatta työtä, jolloin työntekijä todennäköisesti irtisanoutuu itse voidakseen hankkia muun työpaikan.

Nollatuntityöntekijän työsuhdeturva konkretisoituu ainoastaan työsopimuslain asettamalla velvollisuudella tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälle. Työnantajan on tarjottava töitä osa-aikaisille työntekijöille, jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä niihin työtehtäviin, joissa on osa-aikaisia työntekijöitä.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Työrauhavelvollisuus

Työehtosopimuksen (TES) tarkoituksena on turvata työntekijöiden vähimmäistyöehdot ja työrauha tietyn sopimuskauden ajaksi. Keskeinen osa työehtosopimusta on osapuolten välinen työrauhavelvollisuus, josta säädetään työehtosopimuslaissa.

Lue artikkeli

Artikkelit

Virkamiehen velvollisuudet

Virkamiehiä ovat valtiolla tai muussa julkisyhteisössä virkasuhteessa työskentelevät henkilöt. Virkamiehellä on tiettyjä velvollisuuksia, joita tavallisessa työsuhteessa olevalla työntekijällä ei ole.

Lue artikkeli

Artikkelit

Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan

Työsuhteessa palkkaa maksetaan tehdystä työstä. Tästä periaatteesta on kuitenkin olemassa poikkeuksia. Joskus työnteko estyy työntekijän sairauden tai tapaturman vuoksi. Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.