Työ ja virka

Voiko työnantaja asentaa kameravalvontaa työpaikalle?

Julkaistu: 02.01.2012

Asianajaja Esa Valjakka, Pieksamäki, As:tsto Ropponen & Valjakka Oy, esa.valjakka@rvlaw.fi

Kameravalvontaa ilmenee työnantajan toimesta yhä useammilla työpaikoilla. Kyseiselle valvonnalle on kuitenkin asetettu täsmälliset edellytykset ja rajat Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä. Erityisesti tiettyyn työpisteeseen kohdistuva kameravalvonta on luonteeltaan poikkeuksellista.

Työantajalla on oikeus asentaa kuvaa välittävä tai tallentava kameravalvonta käyttämissään tiloissa, mikäli kuvaamisella on tarkoitus varmistaa työntekijöiden tai muiden tiloissa aikaa viettävien turvallisuus, suojata omaisuutta tai valvoa asianmukaisella tavalla tuotantoprosessin kulkua. Kameravalvonta on sallittua myös turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia haittaavien tilanteiden ehkäisemiseksi ennalta taikka jo syntyneiden tilanteiden selvittämiseksi.

Kameravalvontaa ei lain mukaan saa käyttää, mikäli sen tarkoituksena on yksittäisen työntekijän tai tietyn työntekijäryhmän toiminnan tarkkailu työpaikalla. Kameravalvonta on myös kokonaan kielletty seuraavissa paikoissa: wc-tiloissa, pukeutumistilassa tai muussa näihin verrattavassa tilassa kuin myös henkilöstötiloissa sekä työhuoneessa, joka on tarkoitettu työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön.

Poikkeustilanteita, joiden ollessa käsillä työnantaja voi kohdistaa kameravalvonnan tiettyyn työpisteeseen, jossa työntekijät työskentelevät on muutamia ja kuvaamisen tulee olla välttämätön keino. Kuvaaminen on tällä tavalla sallittua, mikäli tarkoituksena on ennaltaehkäistä työntekijän työtehtäviin liittyvää ilmeistä väkivallan uhkaa tai hänen turvallisuudelleen tai terveydelleen johtuvaa ilmeistä haittaa tai vaaraa. Sallittavuuden edellytykset täyttyvät myös jos työntekijä käsittelee tehtävissään merkittävää omaisuutta ja kuvaaminen on välttämätöntä omaisuutta loukkaavien rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi. On myös mahdollista että työntekijä on itse pyytänyt häneen kohdistuvaa kameravalvontaa ja valvonnasta on siis sovittu työsuhteen osapuolten välillä.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Työrauhavelvollisuus

Työehtosopimuksen (TES) tarkoituksena on turvata työntekijöiden vähimmäistyöehdot ja työrauha tietyn sopimuskauden ajaksi. Keskeinen osa työehtosopimusta on osapuolten välinen työrauhavelvollisuus, josta säädetään työehtosopimuslaissa.

Lue artikkeli

Artikkelit

Virkamiehen velvollisuudet

Virkamiehiä ovat valtiolla tai muussa julkisyhteisössä virkasuhteessa työskentelevät henkilöt. Virkamiehellä on tiettyjä velvollisuuksia, joita tavallisessa työsuhteessa olevalla työntekijällä ei ole.

Lue artikkeli

Artikkelit

Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan

Työsuhteessa palkkaa maksetaan tehdystä työstä. Tästä periaatteesta on kuitenkin olemassa poikkeuksia. Joskus työnteko estyy työntekijän sairauden tai tapaturman vuoksi. Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.