Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Vierailevat asiantuntija kirjoittavat ajankohtaisista aiheista

Kesälomat lähestyvät ja lomaraha herättää kysymyksiä

Julkaistu 27.6.2016

Useimmilla meistä on ansaittuna täydet lomapäivät nyt lomakauden lähestyessä. Täydet lomapäivät tarkoittanevat lähtökohtaisesti 30 lomapäivää. Näistä lomapäivistä 24 päivää on tarkoitettu käytettäväksi kesällä, tämä tarkoittanee viiden viikon pituista kesälomaa. Kuusi päivää voidaan säästää talvilomalle viikon pituiseksi talvilomaksi.

Lomarahaa (lomaltapaluurahaa) ei tule sekoittaa lomakorvauksen. Lomakorvauksella tarkoitetaan työsuhteen päättyessä maksettavaa korvausta käyttämättömistä lomapäivistä.

Meille tulee usein kysymyksiä lomarahasta. Erityisesti työsuhteen päättyessä herää kysymys: olenko minä oikeutettu lomarahaan? Kysymykseen ei ole yleispätevää vastausta, sillä lomarahan maksamisen edellytykset vaihtelevat eivätkä kaikki työntekijät edes ole oikeutettuja lomarahaan. Lomarahan maksaminen ei nimittäin perustu vuosilomalakiin vaan tekemääsi työsopimukseen tai sinun työsuhteeseesi soveltuvaan työehtosopimukseen.

Lomarahan historialliset juuret ulottuvat yli 40 vuoden taakse. Lomaraha syntyi jo vuonna 1971 metalliliiton seitsemän viikon mittaisen lakon päättämissopimuksen yhteydessä. Työntekijäjärjestöjen osalta lomarahan maksaminen varmisti, että työntekijöillä on taloudellisesti parempi loma. Lomaraha ei kuitenkaan ollut ainoastaan työntekijäjärjestöjen intressissä. Lomarahan syntymisen aikoihin ei ollut tavatonta, että osaava työvoima hakeutui lomillansa Ruotsiin töihin lisäansioiden perässä. Osa näistä työntekijöistä jäi myös sille tielleen. Tästä syystä lomaraha turvasi myös työnantajien etuja, sillä se varmisti työntekijöiden palaamisen ”sorvin ääreen” lomilta.

Lomarahasta on edelleenkin useimmiten sovittu siten, että sen maksamisen edellytyksenä on että työntekijä palaa lomalta suoraan töihin. Mikäli olet kesälomalla irtisanomisajalla etkä palaa enää töihin ei työnantaja useimmiten ole velvollinen suorittamaan lomarahaa. Lomarahaa ei myöskään yleensä makseta lomakorvauksen yhteydessä. Maksamisen edellytykset vaihtelevat työehtosopimuksittain, joten asia kannattanee tarkistaa tutustumalla sinun työsuhteeseesi soveltuvaan työehtosopimukseen.  

 

Juha Teperi

asianaja, Espoo

Asianajotoimisto Teperi & Co Oy, Kalevankatu 3 A, 00100 Helsinki, p. 09 6866 100