Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja sen muutoksista

30.12.2013

Odottavan äidin oikeus työkyvyttömyyskorvaukseen täsmentyi

Korkein oikeus on tuoreessa ratkaisussaan ottanut kantaa työkyvyttömyyskorvaukseen raskausajalla.

13.12.2013

Esitutkintaan ja pakkokeinojen käyttöön uudistuksia

Ensi vuoden alusta voimaan astuvat lakimuutokset koskien esitutkintaa ja pakkokeinoja. Uusina salaisina pakkokeinoina otetaan käyttöön muun muassa tietojen hankkiminen telekuuntelun sijasta, henkilön tekninen seuranta sekä tekninen laitetarkkailu. Uutena etsintätyyppinä käyttöön otettava laite-etsintä voidaan kohdistaa esimerkiksi tietokoneen tai matkapuhelimen tietoihin. Tarkkailun kohteelle salaisia pakkokeinoja voidaan yleensä käyttää, kun niillä on oletettavasti erittäin tärkeä merkitys vakavan rikoksen selvittämiselle. Joillekin pakkokeinoille on asetettu lisäedellytykseksi välttämättömyys.

28.11.2013

Blogeihin ei saa sisältyä piilomainontaa

Kuluttaja-asiamies on linjannut, että yritysten markkinointikanavinaan käyttämissä sekä ammattibloggaajien pitämissä blogeissa ei saa olla piilomainontaa. Piilomainonnalla tarkoitetaan mainontaa, jota lukija ei erota muusta sisällöstä. Kuluttajansuojalain mainonnan tunnistettavuutta koskevat säännöksen koskevat siis näitä blogeja.

18.11.2013

Kansalainen voi ottaa kantaa ehdotettuihin isyyslain muutoksiin

Oikeusministeriön työryhmä on laatinut mietinnön isyyslain uudistamiseksi. Työryhmä ehdottaa, että isyys olisi mahdollista selvissä tilanteissa tunnustaa jo syntymättömän lapsen kohdalla äitysneuvolakäynneissä. Tunnustus olisi kuitenkin peruutettavissa 30 päivän kuluessa lapsen synnystä.

30.10.2013

Velkajärjestelyssä olevan henkilön lisätulojen vaikutus maksuohjelmaan täsmentyi

Korkein oikeus otti kantaa, kuinka velallisen velvollisuus suorituksiin kasvaa yksityishenkilön velkajärjestelyssä, kun tämän tulot lisääntyvät mutta samoin lisääntyvät myös asumis- ja terveydenhoitomenot. Henkilöllä oli vahvistettu maksuohjelma ajalle 1.4.2005 – 31.7.2010, jonka muuttamiseen tuomio liittyi.

14.10.2013

Korkein oikeus kumosi tuomion salakuljetuksesta

Tapauksessa henkilö oli tilannut postitse 23 laserosoitinta, eikä ollut esittänyt maahantuonnin yhteydessä laitteiden turvallisuusluokitusta koskevia asiakirjoja tai tyyppitarkastustodistuksia. Laitteiden lähetys oli pysäytetty tullissa. Laiminlyöntien seurauksena sekä käräjäoikeus että hovioikeus olivat tuominneet maahantuojan salakuljetuksesta, mutta Korkein oikeus päätyi kumoamaan tuomion sekä hylkäämään syytteen siitä.

3.10.2013

Kaupunki loukkasi kirjallisella varoituksellaan opettajan sananvapautta

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen antoi huomautuksen Riihimäen kaupungin kasvatus- ja opetustoimenjohtajalle sekä kaupunginlakimiehelle, kun kaupunki oli loukannut opettajan sananvapautta antamalla tälle kirjallisen varoituksen mielipidekirjoituksesta. Kaupungille oikeusasiamies esitti pyynnön arvioida oikaisu- ja hyvityskeinoja asiassa kärsineelle opettajalle. Kaupungin tulee myöhemmin myös ilmoittaa oikeusasiamiehelle ne toimet, joihin se on ryhtynyt.

14.9.2013

Uudistuksia valvottuun koevapauteen ja seksuaalirikollisten hoitoon

Ensi vuoden alusta astuu voimaan koevapautta koskevia uudistuksia. Pitkän kehitystyön tulokset saivat presidentin vahvistukseen viime kuun loppupuolella.

30.8.2013

Syyskuusta lähtien todistajilla mahdollisuus suurempaan korvaukseen

Henkilön todistaessa oikeudenkäynnissä on hänellä oikeus korvaukseen taloudellisesta menetyksestä. Syyskuusta lähtien korvauksen enimmäismäärä nousee 80 euroon vuorokaudelta. Korotusta tulee reilu parikymmentä euroa.

15.8.2013

Laajaa paritusjuttua käsitellään Tampereella

Pirkanmaan käräjäoikeudessa puidaan laajaa paritusaaltoa, jossa vuoden 2011 alusta alkaen kahden miehen epäillään käyttäneen jopa yli kolmeakymmentä asuntoa ympäri Suomea paritustarkoitukseen. Prostituution asiakkaina oli jopa tuhansia miehiä. Tapauksessa paristusta on tapahtunut muun muassa Lahdessa, Joensuussa, Turussa ja Tampereella, ja toiminta päättyi vasta tämän vuoden keväällä. Jutusta uutisoi Helsingin Sanomat.