2016

Hallitus esittää sakkoihin suuria korotuksia

Julkaistu: 05.02.2016

Päiväsakot esitetään korotettavaksi noin kaksinkertaisiksi, rikesakkoa aiotaan korottaa 25 prosenttia ja yhteisösakon asteikko on tarkoitus korottaa esityksen mukaan noin kolminkertaiseksi. Korotukset koskisivat niin tuomioistuimissa kuin niiden ulkopuolellakin määrättäviä sakkoja. Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle 4. helmikuuta.

Esityksen mukaan yksi päiväsakko olisi kolmaskymmenesosa sakotettavan keskimääräisistä nettokuukausituloista. Nykyisin yksi päiväsakko on tulojen kuudeskymmenesosa. Pienimmän päiväsakon määrää esitetään korotettavaksi vain 1 ½ -kertaiseksi, eli 6 eurosta 9 euroon, jotta kaikkein pienituloisimmilla päiväsakko säilyisi kohtuullisena heidän maksukykyynsä nähden.

Rikesakkoja korotettiin viime vuoden syyskuussa kaksinkertaisiksi. Esitetyn korotuksen tapahtuessa rikesakot olisivat noin 2 ½ kertaa suuremmat elokuuhun 2015 verrattuna. Pienin rikesakko nousisi esityksen mukaan 5 eurolla ja suurin nousisi 85 eurolla. Korotusten jälkeen rikesakkojen määrä olisi 25 ja 285 euroa.

Yhteisösakon pienin rahamäärä on esitetty korotettavaksi 2.500 euroon ja suurin rahamäärä 2.500.000 euroon. Yhteisösakon voi ainoastaan tuomita yhteisölle, säätiölle tai muulle oikeushenkilölle, jonka toiminnassa on tehty rikos.

Esitetyt lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2016. Samaan aikaan on tarkoitus antaa valtioneuvoston asetukset päiväsakon rahamäärästä ja rikesakon määrästä eri rikkomuksissa.

 

Hallituksen esityksen HE 1/2016 löydät täältä

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Euroopan komissio ehdottaa verotussääntöjen yhtenäistämistä ja konsernin tuloksen jakamista EU:ssa

Ensin tarkoituksena on sopia yhteisestä yhtiöveropohjasta (Common Corporate Tax Base, CCTB), ja tämän jälkeen yhdistettyä yhtiöveropohjaa (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) koskevista jakosäännöksistä. Yhdistetty yhtiöveropohja tarkoittaa, että eri jäsenvaltioissa toimivien konserniyhtiöiden kokonaistulos jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken.

Lue uutinen

Uutiset

KKO hylkäsi anonyymiä todistamista koskevan syyttäjien vaatimuksen

Korkein oikeus on kumonnut Helsingin hovioikeuden päätöksen, jolla hovioikeus oli hyväksynyt neljän todistajan kuulemisen anonyymisti eli heidän henkilöllisyyttään ja yhteystietojaan paljastamatta. Kuulemista koskeva päätös liittyi törkeää huumausainerikosta koskevaan asiaan.

Lue uutinen

Uutiset

Työsopimuslaki muuttuu vuodenvaihteessa

Voimassaolevan työsopimuslain mukaan määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tulee olla perusteltu syy. Työsopimuslakiin lisätään vuodenvaihteessa säännös, joka mahdollistaa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.