Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja sen muutoksista

KKO velvoitti Sähköalojen ammattiliiton suorittamaan irtisanotuille jäsenilleen vahingonkorvausta

Julkaistu 4.4.2017

Korkein oikeus on pitänyt ennallaan hovioikeuden tuomion, jolla Sähköalojen ammattiliitto ry eli Sähköliitto velvoitettiin maksamaan vahingonkorvauksia työstään irtisanotuille jäsenilleen. KKO:n mukaan ammattiliitto ei ollut hoitanut asianmukaisella tavalla sitoumuksiaan jäseniään kohtaan kahden paperitehtaan sulkemiseen liittyneiden irtisanomisten yhteydessä.

Irtisanomiset liittyivät Kemijärvellä ja Summassa sijainneiden Stora Enson paperitehtaiden sulkemisiin. Sähköliiton hallitus oli irtisanomisten jälkeen päättänyt tutkia niihin johtaneet yt-neuvottelut ja tarvittaessa riitauttaa ne. Liitto oli julkaissut kotisivuillaan päätöksestään tiedotteen, jossa todettiin, että käytännössä riitauttaminen olisi merkinnyt Stora Enson haastamista oikeuteen. Sähköliitto ei ollut kuitenkaan nostanut asiassa kannetta.

Paperiliitto sen sijaan oli päätynyt nostamaan kanteen samoista yt-neuvotteluista, ja työtuomioistuin oli tuominnut Stora Enson maksamaan irtisanotuille Paperiliiton jäsenille hyvitystä yhteistoimintalain vastaisesta menettelystä.

Sähköliittoon kuuluneet irtisanotut työntekijät vaativat liitoltaan vahingonkorvausta, koska se ei ollut nostanut ilmoituksestaan huolimatta hyvityskannetta eikä myöskään ilmoittanut siitä työntekijöille ennen kanneajan umpeutumista. Työntekijät katsoivat, että heiltä oli Sähköliiton laiminlyönnin vuoksi jäänyt saamatta hyvitys, jonka he olisivat saaneet, jos kanne olisi nostettu.

KKO totesi hovi- ja käräjäoikeuden tavoin, että Sähköliitto oli velvollinen korvaamaan irtisanotuille työntekijöille aiheutuneen vahingon. KKO:n mukaan irtisanotuilla työntekijöillä oli Sähköliitolta saamiensa tietojen perusteella ollut perusteltu aihe luottaa siihen, että Sähköliitto valvoo heidän etujaan ilmoittamallaan, ammattiyhdistyksille yleisesti kuuluvalla tavalla.

KKO ei ottanut kantaa korvausten määriin. Hovioikeus oli käräjäoikeuden tavoin velvoittanut Sähköliiton maksamaan kullekin asian kantajalle vahingonkorvausta 8000 euroa.

 

Korkeimman oikeuden tuomion perusteluineen löydät täältä ja tiedotteen tuomiosta löydät täältä