Rikos

Tappo, murha ja surma

Julkaistu: 14.02.2020

Rikoslain 21 luku käsittelee henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia. Luvun kolme ensimmäistä pykälää käsittelevät toisen ihmisen hengen tahallista riistämistä. Nämä rikokset ovat tappo, murha ja surma. Mikä eroa näillä kolmella on?  

Tappo on toisen tahallisen tappamisen perusrikos. Taposta tuomitaan vankeutta määräajaksi, vähintään kahdeksaksi vuodeksi. Myös tapon yritys on rangaistavaa.

Murha on tapon törkeä tekomuoto. Rikoslaissa luetellaan neljä ankaroittamisperustetta. Jos yksi näistä täyttyy ja rikos on kokonaisuutena arvostellen törkeä, tulee rikoksentekijä tuomita murhasta. Ensimmäinen ankaroittamisperuste on vakaa harkinta. Vakaa harkinta tarkoittaa usein tapon etukäteen suunnittelua. Esim. tekovälineiden hankkiminen etukäteen on osoitus vakaasta harkinnasta. Myös palkkamurhatilanteet kuuluvat tähän kategoriaan. Toinen ankaroittamisperuste on erityisen raa`alla tai julmalla tavalla toteutettu tappo. Raakuutta ja julmuutta ei voi tyhjentävästi määritellä, mutta esim. kidutustyyppinen tappaminen osoittaa julmuutta. Myös useammat teräaseen iskut tai ammutut luodit indikoivat, että teko on tehty erityisen raa´asti tai julmasti.

Kolmas ankaroittamisperuste on kyseessä, jos tapon toteuttaminen tapahtuu vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen. Pelkkä yleinen vaara, esim. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, ei riitä, vaan vaaran on oltava vakava. Vakava yleinen vaara voisi toteutua esim. räjähteen käyttämisessä väkijoukon läheisyydessä. Neljäs ja viimeinen ankaroittamisperuste on virkamiehen tappaminen hänen ollessaan virkansa puolesta ylläpitämässä järjestystä tai turvallisuutta taikka virkatoimen vuoksi. Poliisien tappaminen heidän ollessa virkatehtävissä on tyypillisin esimerkkitapaus neljännestä ankaroittamisperusteesta.

Ankaroittamisperusteen täyttymisen lisäksi rikoksen tulee kokonaisuutena arvostellen olla törkeä, jotta se katsotaan murhaksi. Tämä siis tarkoittaa törkeyttä verraten normaaliin tapporikokseen. Murhasta tuomitaan vankeuteen elinkautiseksi. Murhan yritys on rangaistava.

Surmasta on kyse, jos tappo on tehty lieventävien asianhaarojen vallitessa. Rikoksen poikkeukselliset olosuhteet, rikoksentekijän vaikuttimet ja muut rikokseen liittyvät seikat otetaan huomioon arvioidessa lieventäviä asianhaaroja. Tällaiset olosuhteet voivat olla esim. pakkotilaa muistuttavat tilanteet tai suuren järkytyksen vallassa tehdyt teot. Surmasta tuomitaan vähintään neljäksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi vankeuteen. Surman yritys on rangaistava.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Yrityksestä luopuminen ja tehokas katuminen

Rikoksen yrittäminen on rangaistavaa, jos tietyn rikoksen kohdalla on näin erikseen säädetty. Esimerkiksi varkautta koskevassa rikoslain pykälässä lukee ”Yritys on rangaistava”. Rikoksen yrityksestä ei kuitenkaan rangaista, jos tekijä on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen täyttämisestä tai muuten estänyt tunnusmerkistössä tarkoitetun seurauksen syntymisen.

Lue artikkeli

Artikkelit

Missä tilanteissa poliisi voi käyttää voimakeinoja?

Poliisilaissa säädetään niistä tilanteista, joissa poliisimiehellä on oikeus käyttää voimakeinoja. Poliisimiehellä on virkatehtävää suorittaessaan oikeus vastarinnan murtamiseksi, henkilön paikalta poistamiseksi, kiinniottamisen toimittamiseksi...

Lue artikkeli

Artikkelit

Itseapu

Lähtökohtaisesti rikoksen kautta menetetyn tai muuten kadotetun irtaimen omaisuuden takaisin hankkimiseksi on turvauduttava toimivaltaisen viranomaisen apuun. Laki kuitenkin sallii toimet omaisuuden takaisin hankkimiseksi tietyissä tapauksissa. Tätä oikeutta kutsutaan itseavuksi ja siitä säädetään pakkokeinolaissa.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.