Rikos

Väärennys

Julkaistu: 28.07.2020

Rikoslain mukaan väärennykseen syyllistyy se, joka valmistaa väärän asiakirjan tai muun todistuskappaleen tai väärentää sellaisen käytettäväksi harhauttavana todisteena taikka käyttää väärää tai väärennettyä todistuskappaletta tällaisena todisteena. Todisteena käyttäminen ei tarkoita pelkästään todistelua tuomioistuimessa tai viranomaisen luona, vaan kattaa tilanteet, joissa tietty tosiasia vahvistetaan jonkin todistuskappaleen avulla, kuten esim. henkilöllisyyden todistaminen pankissa.

Väärä asiakirja tai todistuskappale voidaan joko valmistaa (tai valmistuttaa) tai väärentää. Väärentämisessä aidon asiakirjan sisältö muutetaan todistelun kannalta olennaisilta osin. Edellytyksenä näiden tekojen rangaistavuudelle on, että väärää asiakirjaa tai todistuskappaletta aiotaan käyttää harhauttavana todisteena. Tämä tarkoittaa, että väärennyksellä pyritään uskottelemaan sen vastaanottaja väärennyksen aitoudesta ja pyritään saamaan tämä tekemään tai jättämään tekemättä jotain. Ns. harmittomat väärennykset, joita ei ole tarkoitus käyttää harhauttavana todisteena, eivät ole rangaistavia.

Väärennykseen voi myös syyllistyä pelkästään käyttämällä väärää tai väärennettyä todistuskappaletta harhaanjohtavana todisteena. Harhauttavana todisteena käyttäminen tarkoittaa sen esittämisestä ulkopuoliselle sellaisissa olosuhteissa, että tällä on todellinen mahdollisuus erehtyä luulemaan väärennystä aidoksi. Vaikka vastaanottaja olisi tietoinen todistuskappaleen epäaitoudesta, on toiminta rangaistavaa, jos esittäjä uskoo voivansa harhauttaa vastaanottajaa. Käyttäminen tulee usein kyseeseen tilanteissa, joissa joku muu on valmistanut tai väärentänyt todistuskappaleen.

Rikoslaki määrittelee todistuskappaleen tarkoittavan asiakirjaa ja sen näköisjäljennöstä, merkkiä, leimaa, rekisterikilpeä, ääni- ja kuvatallennetta, piirturin, laskimen tai muun vastaavan teknisen laitteen tuottamaa tallennetta sekä automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvaa tallennetta, jos sitä käytetään tai voidaan käyttää oikeudellisesti merkityksellisenä todisteena oikeuksista, velvoitteista tai tosiasioista. Lähes kaikki asiakirjat, joilla on merkitystä todistuskappaleina, voivat olla väärennyksen kohteita.

Väärennyksestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Rikoslaissa on myös väärennyksen lievä ja törkeä tekomuoto. Lievässä väärennyksessä väärennys on ollut kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Törkeässä väärennyksessä väärennyksen kohde on merkittävä tai siinä on käytetty erityistä suunnitelmallisuutta tai teknisisiä apulaitteita ja väärennys on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Väärennysrikoksia ovat myös laissa tarkemmin määritellyt väärennysaineiston hallussapito ja maastomerkin väärennys.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Liikenneturvallisuuden vaarantaminen

Rikoslain mukaan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tuomitaan se, joka tienkäyttäjänä tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tieliikennelakia tai ajoneuvolakia taikka niiden nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

Lue artikkeli

Artikkelit

Yrityksestä luopuminen ja tehokas katuminen

Rikoksen yrittäminen on rangaistavaa, jos tietyn rikoksen kohdalla on näin erikseen säädetty. Esimerkiksi varkautta koskevassa rikoslain pykälässä lukee ”Yritys on rangaistava”. Rikoksen yrityksestä ei kuitenkaan rangaista, jos tekijä on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen täyttämisestä tai muuten estänyt tunnusmerkistössä tarkoitetun seurauksen syntymisen.

Lue artikkeli

Artikkelit

Missä tilanteissa poliisi voi käyttää voimakeinoja?

Poliisilaissa säädetään niistä tilanteista, joissa poliisimiehellä on oikeus käyttää voimakeinoja. Poliisimiehellä on virkatehtävää suorittaessaan oikeus vastarinnan murtamiseksi, henkilön paikalta poistamiseksi, kiinniottamisen toimittamiseksi...

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.