Yritystoiminta

Kirjanpitorikos

Julkaistu: 20.12.2012

Asianajaja Väinö Teperi, Helsinki, As:tsto Teperi & Co Oy vaino.teperi@teperi-law.f

Kirjanpitorikos on kyseessä, kun kirjanpitovelvollinen tai tämän edustaja tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu, laiminlyö kokonaan tai osaksi liiketapahtumien kirjaamisen tai tilinpäätöksen laatimisen tai merkitsee kirjanpitoon vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai hävittää, kätkee tai vahingoittaa kirjanpitoaineistoa. Kirjanpitorikoksen rangaistusasteikko on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Tyypillisiä vääriä tietoja ovat vääriin tositteisiin perustuvat kirjaukset ja liiketapahtumien useampikertaiset kirjaukset. Yleensä kirjanpitorikos edellyttää useita vääriä tai harhaanjohtavia kirjauksia tai kirjausten laiminlyöntejä. Kirjanpitoaineiston hävittäminen, kätkeminen ja vahingoittaminen koskevat kirjanpitokirjojen, tositteiden ja liiketapahtumia koskevan kirjeenvaihdon käsittelyä. Hävittäminen on aineiston fyysistä tuhoamista, kun taas kätkeminen tarkoittaa aineiston piilottamista tai säilytyspaikan salaamista. Vahingoittaminen on esimerkiksi kirjanpitomateriaalin käsittelemistä siten, että sitä ei enää ole mahdollista lukea.

Kirjanpitorikoksen rangaistavuus edellyttää, että teko olennaisesti vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan taloudellisesta tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Kirjanpidosta saatavan kuvan oikeellisuutta ja riittävyyttä arvioidaan kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen sekä hyvän kirjanpitotavan pohjalta. Lisäksi kirjanpitorikos edellyttää tahallisuutta eli tekijän tietoisuutta.

Kirjanpitorikoksen tekijä on lähtökohtaisesti sidottu kirjanpitolain mukaiseen kirjanpitovelvollisuuteen. Kirjanpitovelvollisuus on jokaisella liike- ja ammattitoiminnan harjoittajalla. Kirjanpitovelvollisia ovat siten aina esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat, kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt, yhdistykset ja säätiöt. Rikoksen tekijänä voi olla myös kirjanpitovelvollisen edustaja esimerkiksi silloin, kun kirjanpitovelvollinen on yhteisö. Jos kirjanpito on toimeksiannolla uskottu jonkun ulkopuolisen tehtäväksi, voi myös tämä olla kirjanpitorikoksen tekijä.

Tuottamuksellinen kirjanpitorikos

Tuottamuksellinen kirjanpitorikos ei edellytä tekijältä tahallisuutta, vaan rangaistavuuteen riittää, että tekijä on syyllistynyt tekoon törkeästä huolimattomuudesta. Muilta osin tuottamuksellinen kirjanpitorikos vastaa pitkälti kirjanpitorikosta, sillä erotuksella, että rangaistus tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Lähimmän sinua palvelevan OpusLex -toimiston yhteystiedot löydät täältä.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Takaisinsaanti konkurssipesään - velan maksun takaisinsaanti

Konkurssiin asetetun velallisen tekemiä oikeustoimia voidaan tietyin edellytyksin peräyttää konkurssia edeltävältä ajalta. Tätä prosessia säätelee laki takaisinsaannista konkurssipesään.

Lue artikkeli

Artikkelit

Yrityssaneeraus - saneerausohjelman laatiminen

Yrityssaneeraus on toimenpide, jonka tarkoituksena on taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen jatkamiskelpoisen toiminnan tervehdyttäminen sekä tätä varten tarvittavien velkajärjestelyjen mahdollistaminen.

Lue artikkeli

Artikkelit

Yrityssaneeraus ja sen hakeminen

Yrityssaneeraus on toimenpide, jonka tarkoituksena on taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen jatkamiskelpoisen toiminnan tervehdyttäminen sekä tätä varten tarvittavien velkajärjestelyjen mahdollistaminen.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.