Yritystoiminta

Osakkaan vastuu

Julkaistu: 21.01.2012

Asianajaja Esa Valjakka, Pieksämäki, As:tsto Ropponen & Valjakka Oy esa.valjakka@rvlaw.fi

Milloin osakeyhtiön osakas, hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja voi esimerkiksi joutua vastuuseen yhtiön velasta tai voi joutua vahingonkorvausvastuuseen yhtiölle, osakkaille tai ulkopuolisille?

Jäljempänä annettu selvitys ei ole tyhjentävä selvitys vastuukysymyksistä, vaan siinä on tuotu esille eräitä tavallisimpia käytännön osakeyhtiötoiminnassa esille tulevia tilanteita.

Osakeyhtiö on ehkä kehittyneimpänä yhtiömuotona pääsääntöisesti sellainen yhtiömuoto, jossa osakkeenomistaja ei yleensä pelkän osakkuutensa perusteella vastaa yhtiön velasta, vaan hänen “vastuunsa” rajoittuu esimerkiksi konkurssitilanteissa sijoittamansa osakepääoman menettämiseen. Tämä ei luonnollisestikaan koske tilanteita, joissa hän ole mennyt muihin sitoumuksiin (esim. takaukseen) yhtiön puolesta. Jos hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja toimivat osakeyhtiölain (jäljempänä tekstissä OYL) säännösten mukaan, eivät pääsääntöisesti vastaa yhtiön veloista pelkästään tuon asemansa perusteella. On kuitenkin eräitä tilanteita, joissa velka ja vahingonkorvausvastuu voi konkretisoitua.

Myös perustaja vastuussa! Perustaja, hallituksen jäsen, hallintoneuvoston jäsen ja toimitusjohtaja ovat velvollisia aina korvaamaan kaiken sen vahingon, jonka nämä toimessaan tahallisesti tai tuottamuksesta tässä ominaisuudessa ovat aiheuttaneet yhtiölle. He ovat korvausvastuussa myös kaikesta vahingosta osakkeenomistajalle tai ulkopuolisellekin henkilölle, kun vahinkoa on aiheutettu OYL:a tai voimassa olevaa yhtiöjärjestystä rikkomalla.

Osakkeenomistajan vastuu

Vaikka osakkeenomistajalla ei yleensä yhtiön sitoumuksista tai toimista olekaan vastuuta, osakkeenomistaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän myötävaikuttamalla OYL:n tai yhtiön yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallisesti tai huolimattomuudellaan on aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Törkeä huolimattomuus tuo siis korvausvastuun myös muihin kuin yhtiöön tai sen osakkaisiin nähden.

Joskus vaarana myös rikosoikeudellinen vastuu On muistettava, että myös viranomaisille annettavissa tiedoissa on syytä menetellä huolellisesti. Joka tahallaan esimerkiksi yhtiötä rekisteröitäessä tai viranomaisille tietoja annettaessa vastoin totuutta antaa vääriä tietoja perustamis- tai osakepääoman muutoksia koskevissa tilanteissa, selvitystilatilanteissa, sulautumistilanteissa tai jakautumistilanteissa rekisteriviranomaiselle tai tuomioistuimelle väärän ilmoituksen, vakuutuksen tai todistuksen osakepääoman tai velan maksamisesta, voi syyllistyä osakeyhtiölakirikokseen. Samoin henkilö, joka toimii toisen välikätenä “bulvaanina” OYL:n tai yhtiöjärjestyksessä olevan äänioikeuden rajoittamista koskevan säännöksen tai määräyksen kiertämiseksi tai rikkoo säännöksiä riippumattomana asiantuntijana toimivan hyväksytyn tilintarkastajan lausunnon laatimisesta, syyllistyy rikokseen. Erityisesti on syytä olla varovainen yhtiön varoja jaettaessa. Henkilö, joka rikkoo säännöksiä pääomalainan pääoman palauttamista, koron tai muun hyvityksen maksamisesta, vakuuden antamisesta, jakaa yhtiön varoja OYL:n säännösten vastaisesti, antaa rahalainan tai vakuuden OYL:n säännösten vastaisesti taikka rikkoo lain kieltoa yksityisen osakeyhtiön arvopaperien ottamisesta arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua julkista kaupankäyntiä vastaavan menettelyn kohteeksi, syyllistyy osakeyhtiörikokseen. Myös lievempi menettely saattaa johtaa syytteeseen!

Jos haluat lisätietoja OY:n vastuukysymyksistä tai neuvotella edessäsi mahdollisesti olevasta ongelmatilanteesta, lähetä alla oleva yhteydenottopyyntösi meille sähköpostissa. Hyvitämme sinulle käyntimaksusi tulevien toimenpiteiden yhteydessä.

Lähimmän sinua palvelevan OpusLex -toimiston yhteystiedot löydät täältä.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Takaisinsaanti konkurssipesään - velan maksun takaisinsaanti

Konkurssiin asetetun velallisen tekemiä oikeustoimia voidaan tietyin edellytyksin peräyttää konkurssia edeltävältä ajalta. Tätä prosessia säätelee laki takaisinsaannista konkurssipesään.

Lue artikkeli

Artikkelit

Yrityssaneeraus - saneerausohjelman laatiminen

Yrityssaneeraus on toimenpide, jonka tarkoituksena on taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen jatkamiskelpoisen toiminnan tervehdyttäminen sekä tätä varten tarvittavien velkajärjestelyjen mahdollistaminen.

Lue artikkeli

Artikkelit

Yrityssaneeraus ja sen hakeminen

Yrityssaneeraus on toimenpide, jonka tarkoituksena on taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen jatkamiskelpoisen toiminnan tervehdyttäminen sekä tätä varten tarvittavien velkajärjestelyjen mahdollistaminen.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.