Yritystoiminta

Patentin lisenssoinnista

Julkaistu: 21.01.2012

Asianajaja Jorma Töyri, As:tsto Jorma Töyri Oy jorma.toyri@aatsto.inet.fi

Lisensioinnissa patentinhaltija luovuttaa (tavallisesti myy vastikkeesta) toiselle patentin hyväksikäyttöön käyttöluvan eli lisenssin.

Lisenssi voi olla eksklusiivinen tai non-eksklusiivinen. Eksklusiivisessa lisenssissä lisenssinsaaja saa yksinoikeuden patentin hyödyntämiseen. Yksinoikeus sulkee pois myös patentinhaltijan oikeuden hyödyntää patenttiaan. Non-eksklusiivisessa lisenssissä on kyse rinnakkaisten oikeuksien hyödyntämisestä.

Korvauksen lisenssin myöntämisestä patentinhaltija saa tavallisesti rojaltien muodossa. Rojalti on usein prosentuaalinen patentinhaltijalle maksettava korvaus laskettuna esim. lisenssinsaajan valmistamien tuotteiden ex-works hinnasta. Lisenssi on mahdollista myöntää myös kertakorvausta vastaan. Usein lisenssisopimukseen sisällytetään myös velvoite ns. alkumaksusta, joka lisenssinsaajan on maksettava patentinhaltijalle heti lisenssisopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Peruste alkumaksulle voi olla esim., että sillä katetaan tuotekehittelykustannuksia.

Lisensioinnin etuna on yritykselle ulkomaankaupassa se, että huolellisella lisenssinsaajan valitsemisella voidaan tämän ammattitaito ja markkinoinnin tuntemus kohtuullisin kustannuksin hyödyntää.

Patentinhaltijan tulee yleensä ennen lisensiointiprosessin käynnistämistä selvittää omat tavoitteensa ja lisensioitavan tuotteen markkinointikelpoisuus ja markkinat kohdemaassa. Prosessin aikana tulee erityistä huomiota kiinnittää lisenssinsaajan toimintakyvyn ja luotettavuuden selvittämiseen. Pienelle yritykselle ei suuri yritys ole aina hyvä yhteistyökumppani. Ongelmia voi usein syntyä myös, jos lisenssinsaaja valmistaa lisensioidun tuotteen kanssa kilpailevaa tuotetta, koska lisenssinsaajalla saattaa olla kilpailevan tuotteen valmistamiseen suurempi intressi kuin lisensioidun tuotteen valmistamiseen.

Lisenssisopimusneuvottelut ovat usein pitkälliset ja niissä joudutaan käsittelemään hyvin monenlaisia kysymyksiä. Tavanomaisia lisenssisopimuksen ehtoja ovat esim. määritelmät lisensioidusta patentista, lisensioitavasta teknologiasta, lisensioitavasta tuotteesta ja know-how:sta, alueesta, parannuksista lisensioitavaan tuotteeseen, tavaramerkistä, royalteista, alkumaksuista, liikesalaisuuksista, lisenssinsaajalle annettavasta teknisestä avusta ja koulutuksesta, alilisenssien myöntämisoikeuksista, yhteisistä kokoontumisista, lisenssinsaajan kirjanpidon tarkastusoikeuksista, tehtävistä raporteista, sopimuksen päättymisestä ja päättämisestä, menettelystä, jos havaitaan patentin loukkaus tapahtuneeksi jne.

Lisensiointi saattaa joskus piirteiltään monessa suhteessa muistuttaa franchisingia. Samoin lisensiointi voi kytkeytyä joint-venture- yritykseen. Viimeksi mainitusta on kyse esim. silloin, kun patentinhaltija luovuttaa lisenssin perustamalleen ulkomaiselle yritykselle, jonka osakkaaksi hän jää esim. vähemmistöosuudella. Vähemmistöosakkuudesta saattaa olla etuna mm. että patentinhaltijan on helpompi kontrolloida sitä, mitä lisenssinsaajayrityksessä tapahtuu.

Lähimmän sinua palvelevan OpusLex -toimiston yhteystiedot löydät täältä.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Takaisinsaanti konkurssipesään - velan maksun takaisinsaanti

Konkurssiin asetetun velallisen tekemiä oikeustoimia voidaan tietyin edellytyksin peräyttää konkurssia edeltävältä ajalta. Tätä prosessia säätelee laki takaisinsaannista konkurssipesään.

Lue artikkeli

Artikkelit

Yrityssaneeraus - saneerausohjelman laatiminen

Yrityssaneeraus on toimenpide, jonka tarkoituksena on taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen jatkamiskelpoisen toiminnan tervehdyttäminen sekä tätä varten tarvittavien velkajärjestelyjen mahdollistaminen.

Lue artikkeli

Artikkelit

Yrityssaneeraus ja sen hakeminen

Yrityssaneeraus on toimenpide, jonka tarkoituksena on taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen jatkamiskelpoisen toiminnan tervehdyttäminen sekä tätä varten tarvittavien velkajärjestelyjen mahdollistaminen.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.